BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Müslümanların Hindistan’da gördüğü baskı ve zulümler!

Hasan Yavaş
Facebook
Ekber Şâh’ın İslâm düşmanlığını bilen ve Hıristiyanlara karşı iyi niyetli olduğunu gören İngilizler, onun zamanında Hindistan’a yerleşmeye başladılar...
 
İslamın vartalı dönemleri -7- 
Gürganiye İslam devletinin emiri Celaleddin Ekber Şah, 1582 senesinde, Hindu ve Müslüman topluluklar arasında din ayrılığı sebebiyle düşmanlıklar meydana geldiğini ileri sürerek ve bu çirkin maksadın arkasına gizlenerek, bütün Hindistan için "Dîn-i Hak" veya "Dîn-i İlâhî" adı ile yeni bir din kurduğunu ilan etmişti. İslâm dîninin emirleri olan ibâdetler yasak edilmiş, İslâm bayramları kaldırılıp yerine Parsîlerin on dört bayramı konmuştu...
Ekber Şah, İslâm dîninin îmân ve ibâdet esaslarını değiştirmeye çalışmış, Allahü teâlânın isminden sonra Peygamber efendimizin ismini zikretmeyi yasaklamıştı. “Muhammed Resûlullah” (Muhammed aleyhisselâm, Allah’ın Resûlüdür) yerine “Ekber Halîfetullah, yani (Ekber, Allah’ın halîfesidir)” ibaresini koydurmuştu. Son zamanlarına doğru camileri de tahrip ettirmişti...
Müslümanlığa karşı aşırı kin duyan Ekber Şah, kendi dîninde, İslâm dîninden hiçbir emre yer vermediği gibi, (Sulh-ü küllî)’nin, yani herkesin barış içinde yaşaması ve inancında serbest olması savunucusu olduğunu söylemesine rağmen, İslâm dînini tamamen terk etti ve düşman oldu. Bu sebeple 1582  ila 1585  yılları, Müslümanların en çok baskı ve zulüm gördüğü yıllar oldu...
İkinci bin yılının müceddîdi, yenileyicisi olan ve Ekber Şah zamanında yaşayan İmâm-ı Rabbânî hazretleri, (Mektûbât) kitabında; “Ekber Şâh’ın hükûmeti zamanında, Müslümanların başına ne sıkıntılar ne felâketler gelmişti, hepimiz biliyoruz” buyurmak suretiyle bu zulüm ve işkenceyi bildirmişlerdir. Bütün bu baskı ve zulümlere rağmen Ekber Şâh’ın yeni dînini kabul edenlerin sayısı birkaç bini geçmemişti...
Ekber Şâh’ın İslâm düşmanlığını bilen ve Hıristiyanlara karşı iyi niyetli olduğunu gören İngilizler, misyonerleri vasıtasıyla Hindistan’a girmeye başladılar. Sömürge olarak elde etmek istedikleri Hindistan’da, Kalküte şehrinde ticarethaneler açmak için Ekber Şâh’tan izin aldılar. Daha sonraki sultanlar zamanında da arazi satın aldılar. Bunları muhafaza için asker getirdiler. Bu suretle Ekber Şah, ilk defa İngilizlerin Hindistan’da hâkimiyet kurup sömürge hâline getirmelerine sebep oldu.
Ekber Şah, 1605 senesinin ekim ayı içinde şiddetli bir dizanteri hastalığına tutuldu ve fecî bir şekilde can verdi. Onun ölümü üzerine yerine oğlu Selim Cihangir geçti. Babasının kurduğu dîne ve sapık inanışlarına karşı olan Selim Cihangir zamanında, İmâm-ı Rabbânî hazretleri gibi büyük Ehl-i sünnet âlimlerinin de gayretleriyle, küfür, bid’at ve sapıklıklarla dolu olan Ekber Şâh’ın yeni dîni tamamen ortadan kalktı...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
608615 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/hasan-yavas/608615.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT