BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

SGK ve mahkemeden bol paçalı pantolonla sivri topuklara geçit yok!

İsa Karakaş
Facebook
Çalışan kadınlar bol paçalı pantolon ile sivri topuklu ayakkabıları birlikte giymeyin!.. Neden mi ? Çalışırken kazaya maruz kalırsanız  hem SGK hem de mahkeme nezdinde kusurlu olursunuz!..
Yargıtay’a intikal eden olayda; bir banka şube müdürlüğünde bireysel pazarlama yönetmeni olarak çalışan kadın bankanın içerisindeki asma katta bulunan müdür odasından kendi masasına dönüşü esnasında merdivenlerden düşerek kötü bir şekilde yaralandı.
 
Müfettiş soruşturmasında kadın çalışan kusurlu bulundu
 
Olay iş yeri içerisinde meydana gelince banka durumu SGK’ya bildirdi. Bunun üzerine iş yerinde ayrıntılı inceleme ve soruşturma yapan SGK Müfettişi olayın iş kazası olduğunu ve olayda kazaya maruz kalan kadın çalışanın iş kazasının gerçekleşmesinde %100 oranında kusurlu bulunduğunu tespit etti.
Zira iş yerindeki merdivenlerden üzerinde bol paçalı pantolon ve sivri topuklu ayakkabı bulunduğu hâlde inişi esnasında, ayakkabısının paçasına girmesinin kazanın asıl sebebi olduğu müfettiş tarafından tespit edildi.
 
Mahkemenin hükmettiği %50 kusur oranını Yargıtay bozdu
 
Aynı olay mahkemeye intikal etti. Mahkeme atadığı 3 kişilik bilirkişi raporunda belirtilen davacının %50, davalının ise %50 oranında kusur oranlarına göre karar verdi. Olay Yargıtay’a temyize gönderildi. Yargıtay vermiş olduğu kararında işverenin her ne kadar iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olsa da işverenin almadığı ya da eksik aldığı bu tedbirler ile olay arasında nedensellik olması gerektiğine, mahkemenin bilirkişi raporuna göre vermiş olduğu kararı hatalı buldu. Zira  olay kadın çalışan, iş yerindeki merdivenlerden üzerinde bol paçalı pantolon ve sivri topuklu ayakkabı bulunduğu hâlde inişi esnasında, ayakkabısının paçasına girmesinin yargılama konusu kazanın asıl sebebi olduğunu, hâl böyle olunca da işverenin bu mezkur olayda özen yükümlülüğü kapsamında alabileceği bir tedbir ve giderek sorumluluğunu gerektirecek bir kusuru bulunmadığından bu sebeplerle davanın reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur...
Özetle olayda kazaya maruz kalan kadın çalışan Yargıtay tarafından da tam kusurlu bulunmuştur.
 
Kayınvalide  açısından işçi-memur farkı
 
İşçinin kayınvalidesi ölürse ücretli mazeret izni yok. Memurun kayınvalidesi ölürse memurun 7 (yedi) gün ücretli mazeret izin hakkı bulunmaktadır.
                ***
“Bir kez ilerlemeye başladın mı, ne yaparsan yap, gittiğin yoldan geri dönemiyorsun.” Haruki Murakami
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
65 yaş aylığı alınabilir mi?
 
"İsa Bey Kardeşim, 75-78 yaşlarındaki yakınım bir karı-koca var. 20 dönümü bulmayan tarlalarından başka bir şeyleri yok. Buğday ektiriyorlar; masraflardan sonra 2000-3000 TL ya kalıyor ya kalmıyor. Araziyi kiraya verseler, (dönümü 100-200 TL'den) o zaman da 3000 TL civarında yıllık gelir olur. Yaşlılık maaşı bağlatmak için ne yapılması gerekir?" Mehmet Şahbaz
Mehmet Bey, belirttiğiniz kişilerin 65 yaş aylığından faydalanması için resmî ikametgâhlarının bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. kimlik numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmaları yeterli. Başvurudan sonra karı ve kocanın birlikte dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık gelirleri asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az çıkarsa ikisine de 65 yaş aylığı bağlanacaktır.
 
Emekli Sandığından maaş bağlanır mı?
 
"İsa Bey, ben sizden bir şey öğrenmek istiyorum. Babam 1995'te vefaat etti. Ben de Emekli Sandığı çalışanıyım. Kendisinden maaş bağlanabilir mi bana (Soyadımız aynı)?" Funda Kayalar
Funda Hanım, kız yetimin vefat eden devlet memuru babasından yetim maaşı alabilmesi için devlet memuru olarak çalışmaması ve evli olmaması gerekmektedir. Siz de Emekli Sandığına tabi çalışmakta olduğunuzdan yetim aylığı alamazsınız.
 
Yaş haddi sebebiyle emekli aylığı bağlanır mı?
 
"İsa Bey, Emekli Sandığına tabi memur olarak çalışıyorum. Kurumum beni yaş haddinden emekli edecek ancak 25 yıl hizmetimi henüz tamamlayamadım. Bana maaş bağlanır mı?" Naci Akıl
Naci Bey, iştirakçilerden Emekli Sandığı Kanununa göre haklarında yaş haddi hükümleri uygulanacak olanlar kurumlarınca re’sen emekliye sevk edildiklerinde fiilî hizmet süreleri 15 yılı doldurmuş olmak kaydıyla kendilerine emekli aylığı bağlanacaktır. Yaş haddi sebebiyle re’sen emekliye sevk edilenlerin hizmetlerinin 15 yılın altında olması durumunda, toptan ödeme yapılacaktır...
 
Dinî nikahlı eşe maaş bağlanır mı?
 
"İsa Bey, üç yıllık evliyim. SSK’dan emekli olan eşim geçen ay öldü. Bir çocuğum var bize maaş bağlanır mı?" Mesrure Dilşat
Mesrure Hanım, sigortalının ölümü ile dul kalan eşe aylık bağlanabilmesi için, ölüm tarihinde sigortalı ile Türk Medeni Kanununa uygun olarak evlilik ilişkisinin bulunması gerekir. Resmî nitelikte olmayan dinî nikahlı eşlere aylık bağlanmaz. Ancak çocuğunuza her hâlükârda yetim aylığı bağlanacaktır.
             ***
“Kalbi kırdıktan sonra gelen özür, doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. Sonradan 'ihtiyaç' kalmaz.”  Pablo Neruda
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
602697 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/602697.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT