BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Gurbetçiler SGK borçlanmasından vazgeçip paralarını iade alabilir

İsa Karakaş
Facebook
Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ile yurt dışında evli-bekâr ayrımı olmaksızın ev kadını olarak geçiren kadınlar yurt dışında geçen sürelerini sosyal güvenlikleri bakımından borçlanarak emekli olma hakkına sahip bulunmaktadırlar.
Paraya ihtiyaçlarının olması veya diğer sebeplerle borçlanma yapıp da henüz emekli olmamış gurbetçiler SGK’dan yapmış oldukları borçlanmadan vazgeçme ve paralarını geri alıp alamayacakları yönünde sorular yöneltmektedir. Bu yazımızı gurbetçilerimizin yöneltmiş oldukları sorunlarına ayırdık...
 
Vazgeçme ve borçlanma miktarının iadesi
 
SGK borçlanmalarının iptal edilmesi için yazılı başvuruda bulunanların ödedikleri borçlanma tutarının tamamı, faiz uygulanmaksızın Türk lirası olarak iade edilmektedir.
Ayrıca SGK, borçlanmadan vazgeçme hâlinde kısmi iade yapmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, borçlanmanın bir kısmı iptal edilerek, bir kısmı geçerli sayılmayacaktır.
Ancak, birden fazla borçlanma yapılmış ise talep sahibinin yapmış olduğu borçlanmalardan bir ya da birkaçından vazgeçme hakkı bulunmaktadır.
 
Borçlanmadan vazgeçenler yeni başvuruda bulunabilir
 
SGK, borçlanma başvurusunda bulunup borcu tebliğ edilmeden ya da tebliğ edildikten sonra üç aylık borç ödeme süresi içinde borçlanma başvurusundan vazgeçtiklerini yazılı olarak bildirenlerin borçlanma başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Bu şekilde başvuruları geçersiz sayılanlardan, borçlanma taleplerinin yeniden geçerli sayılmasını isteyenlerin bu talepleri kabul edilmemektedir. Bunun için yeni borçlanma talebinde bulunmaları gerekmektedir.
Tahakkuk ettirilen borcun tamamını veya bir kısmım ödeyerek aylık talebinde bulunanlar, henüz aylık bağlanmamış ise aylık talebinden sarfınazar ederek borçlanmalarının iptal edilmesini isteyebileceklerdir. Ancak borçlandıkları yurt dışı sürelerine istinaden aylık bağlananlar borçlanmadan vazgeçemeyeceklerdir. Bu durumda olanların sigortalı olarak çalışmaya başlayarak aylığını kestirmeleri hâlinde de borçlanmadan vazgeçmeleri veya borçlandıkları süre ve gün sayısını değiştirmeleri imkânı bulunmamaktadır.
Borçlandıkları hizmetleri ile malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalılar, yazılı başvuruları hâlinde, ödedikleri borçlanma miktarının tamamı faiz uygulanmaksızın Türk lirası olarak iade edilecektir.
              ***
“İnsanların çoğu… Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğinin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor aslında yaşamayı bilmediği için.”  W. SHAKESPEARE 
                        
 
 
BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
İşçi boş zamanlarında başka bir işte çalışabilir mi?
 
"%100 hissesi belediyeye ait olan bir şirkette sendikalı olarak çalışan bir işçi boş zamanlarda başka bir işte çalışabilir mi?" Mahmut Gökçe
Mahmut  Bey,  SGK açısından işçi bir veya birden fazla iş yerinde SSK’lı olarak çalışabilir. İş Kanunu açısından ise işçinin başka bir iş yerinde çalışıp çalışmayacağı işe alınırken yapılan iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmelerinde konulan hükümlere göre  belirlenir. Sözleşmelerde yasaklanmışsa elbette çalışamaz.
              ***
"Yurtdışı borçlanması için nasıl başvuruda bulunabilirim?" Cem Ülker
Cem Bey, yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için "Yurt Dışı Sürelerini Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra SGK’ya doğrudan verebileceğiniz gibi posta yolu ile de gönderilmesi ile olmaktadır.
Yurt Dışı Sürelerini Borçlanma Talep Dilekçesi SGK’nın müdürlüklerinden ya da internetten SGK’nın web sayfasından temin edebilirsiniz.
 
Senelik iznim eksik mi?
 
"İsa Bey, 3 yıl 5 aydan beri çalışıyorum. 1963 doğumluyum. İşveren bana 14 gün izin verdi doğru mu?" Saffet Çıracı
Saffet Bey, İşçinin izin süresi, iznini hak ettiği tarihteki kıdemine göre değişiyor. Buna göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
  • 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 14 günden,
  • 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,
  • 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olmaması gerekiyor. Ancak sizin yaşınız 50’nin üzerinde olduğundan 14 gün değil en az 20 gündür. 
              ***
Nadiye Çalışkan Hanım, SSK’dan devam etmeniz başta ödeyeceğiniz prim günleri olmak üzere Bağ-Kur’dan daha avantajlıdır. SSK’lı işinize devam etmenizi tavsiye ediyorum.
              ***
“Gerçek başarı, başarısızlık korkusunu yenebilmektedir.”  SEWEENEY
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
603697 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/603697.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT