BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Müjde! 2018-19 eğitim yılında çırak ve stajyerlere destek geldi

İsa Karakaş
Facebook
Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenen sözleşmelerle tespit edilmektedir.
Ancak, yasal olarak ücret konusunda taban öngörülmüş olup bu taban ücretlerin altında ücret ödenmemesi konusunda sınırlamalar getirilmiştir.
 
Ödenmesi gereken en az ücretler
 
İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının;
  • 20 ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde %30’undan,
  • 20’den az personel çalıştıran iş yerlerinde %15’inden,
  • Aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin %30’undan
 Aşağı ücret ödenmemesi gerekmektedir. Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden muaf tutulmuştur. 
Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile yükseköğretim kurumları ve birimlerinde yapan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar ise bu kapsam dışında tutulmuştur.
 
Sosyal güvenlik giderleri
 
Aday çırak, çırak ve stajyer öğrenciler emeklilik (yaşlılık, malullük ve ölüm) sigortalarının kapsamı dışında yer almaktadır. Bunlar hakkında iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası uygulanmaktadır.
İşletmelerinde eğitimleri sırasında iş yerinin kusuru hâlinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumlu bulunmaktadır.
 Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin %50’si  üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.
 
2018-19 eğitim yılında devlet destekleyecek
 
Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine yapılan devlet katkısı ödemelerinin devam etmesi kesinleşti. Buna göre ödenebilecek en az ücretin;
  • Yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi,
  • Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri,
Devlet katkısı olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren üç eğitim ve öğretim yılı daha ödenmesi öngörülmüştür.
Öğrencilere, sözleşme gereği ödenmesi gereken ücretin, devlet katkısına ilişkin kısmı İŞKUR tarafından fon kaynaklarından, kalan tutar ise işletmelerce karşılanacaktır. İşletmeler, öğrenci ile yapılan sözleşmede belirlenen öğrenci adına gönderilecek devlet katkısı tutarı ve işletme payına düşen tutar, her ayın 10. gününe kadar öğrencinin banka hesabına ödenecektir. İşletmelerce ödenen devlet katkısı tutarları ise aynı ayın en geç 25. gününe kadar işletmelere ödenecektir.
               ***
“Bir kez gülmeye başladığınızda, iyileşmeye başlıyorsunuz.” Sherry Argov
 
 
“BAŞIN DÜŞERSE DARA, İSA KARAKAŞ’I ARA”
 
Kendi iş yerimden SSK’mı SGK neden iptal ediyor?
 
"İsa Bey, 2009-2016 yılları arasında ortak olarak kurduğumuz limited şirketten kendimi SSK’lı göstermiştim. SGK bana gönderdiği tebligatla bunun geçersiz olduğunu ve sileceğini söylüyor. SGK’nın bu yazısı yasal mı?" Necmettin Ergen
Necmettin Bey, SGK uygulamasında iş yeri sahipleri ve şirket ortakları Bağ-Kur kapsamında sigortalı sayıldığından, kendilerine ait veya ortak oldukları iş yerlerinden dolayı SSK kapsamında sigortalı bildirilemiyor. Kanunun kesin emredici hükmüne rağmen maalesef çok sayıda işveren, şirket ortağı, iş yeri sahibi kendilerini iş yerlerinden sigortalı gösteriyor. Bunların iptal edileceğini, hatta emekliliklerinin tehlikeye gireceğini bu köşemizden defalarca yazıp uyarıda bulunduk. Bu anlamda SGK’nın bu uygulaması tamamen yasaldır. Mahkeme yoluyla bu konuda sonuç alınamaz.
 
Emeklilik maaşımı yurt dışına transfer edebilir miyim?
 
"İsa Bey, memur emeklisi olarak yurt dışında yaşıyorum. Emekli maaşımı SGK yurt dışına gönderir mi?" Şevket Duru
Şevket Bey, SGK’dan aylık alan ve yurt dışına yerleşenlerden, aylıklarının yurt dışına transferini isteyenlerin aylıkları, yazılı talepleri üzerine transfer masrafları kendilerince karşılanmak şartıyla talep dilekçelerinde belirtilen banka şubesindeki hesap numaralarına gönderilmek üzere T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık şubesi aracılığı ile transfer edilmektedir.
               ***
"Patronun yemek ve servis yardımı yapması zorunlu mu?" Yağmur Can
Yağmur Hanım, işçilere ücret dışında yapılacak ödeme ve sağlanacak yemek, servis ve diğer menfaatler işçi ve işverenin anlaşmasına bırakılmıştır. Buna göre iş sözleşmesi ya da varsa toplu iş sözleşmesi  hükümleri esas alınır. Sözleşmenizde yemek ve servis sağlanması zorunluluğu öngörülmemiş ise elbetteki patronu bu konuda zorlayamazsınız.
               ***
Tek değiştirebileceğiniz kendinizsiniz; ama bazen bu, her şeyi değiştirir.”  G.W Goldstein
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
603742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/isa-karakas/603742.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT