BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

UYKU

Kâzım Kürşat Yücel
Facebook
Budist balonu patladı. İslâm düşmanlarının her fırsatda övdüğü yaratıkların maskesi düşdü. Cümle âlem bu müşrikleri gerçek yüzüyle gördü. Myanmar misâli olmasaydı terâne okumaya devâm edeceklerdi. Gerçi Çin’in Doğu Türkistan’da yapdıkları bu netîceyi çokdan tahsîl etmeliydi. Ne var ki oradaki vahşet her nasılsa maskeyi düşürmeye yetmemişdi. Belki de kamuoyu bu ülkenin batı lehine zayıflamasını istememişdi.
 
Arakan’da kimin ne hesabı var? Cephedekiler belli de lojistik destek kimden? Hiç şübheniz olmasın burayı da karışdıran Batı. Hâdiselerin cereyân ediş tarzı İngiliz’i işâret ediyor. “ARSA” konusunda MİT’de tafsîlâtlı bilgiler vardır diye düşünüyoruz. Yoksa büyük za’f! Hindistan’ı zâhiren terk eden eşkıyâbaşı buradaki Müslimânları tehlikeli nisbetin altına düşürmek için Pâkistan ve Bangladeş’i ihdâs etmişdi. Keşmir’i ise dâimî bir fitne kaynağı olarak bırakmışdı. Bugün o ikisi olmasaydı Hindistan’da beş yüz milyon civârında Müslimân olacakdı. Ya’nî devlet her an el değişdirebilirdi. Nükleer silâhları, kıt’alar arası füzeleri ile Pâkistan’ı anlamak belki mümkin fakat Bangladeş hakkında söylenebilecek hiçbir müsbet cümle olamaz. Hindistan’daki Müslimân nüfûsu azaltmakla kalmadı, 200 milyona yakın insanı İngiliz’in emrine verdi…
 
Kore’nin derdi ne? Kısa yoldan cevâb verelim: ABD’nin, İngiltere’nin, İsrail’in derdi ne ise o! Ellerinde binlerce nükleer savaş başlığı bulunduranlar kimsenin aynı imkâna sâhib olmasını istemiyor. Ya bu silâhlar bir cânînin eline geçerseymiş. Son asırda yüz milyondan fazla insanı katledenler cânî değil anlaşılan. Elizabeth’in Kim Jong-un’dan daha insânî olduğunu söyleyebilir miyiz? Hitler’in kaybetdiği ortadayken Alman sivil hedeflerini acımasızca bombalayanların bugün insan içine çıkabilmeleri yalnız ve ancak savaşı kazandıkları için!
 
ABD Kore’yi yiyebilir mi? Çok zor. Rusya’nın ve Çin’in ne diyeceği fevkalâde mühim. Slavların ağabeyi Kim’in arkasında yerini aldı. Putin, “gerekirse ot yerler ama nükleerden vazgeçmezler” dedi. Çin de farklı düşünmüyor. Şu an sesini fazla yükseltmemesi bir şey olmayacağını gördüğü için. Hayâtî bir gelişme olursa ağırlığını koyar. Diyelim ki bu iki ülke öyle bir durumda sessiz kaldı. O zaman bile Kore ABD için büyük lokma. Yutamaz, yutsa da hazmedemez. Grogi durumunda kalır. Tıpkı koca sığırı mi’desine indiren boa yılanı gibi. Irak ve Afganistan operasyonları ABD’nin her bakımdan kanını emdi. Birleşik Devletler bir üçüncüsünü kaldıramaz. Bunu da göze aldıklarını farz edelim. O noktada Kore’nin askerî kapasitesi ehemmiyyet kesbeder. Hava savunmasını delip New York’a ulaşacak bir hidrojen bombası târihin akışını değişdirir. Kore gider ama ABD de biter…

Amerikan rüyâsından çıkmamız lâzım. Tamâmen ve âcilen. Afganistan’a, Irak’a, Suriye’ye getirilen demokrasi ABD’ye taşındığında uyanırsak çok şey kaybederiz!
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
598347 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/kazim-kursat-yucel/598347.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Reklamı Geç
KAPAT