BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.

İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi kimlere verilir?

Lütfi Köksal
Facebook
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının,
İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 17. Maddesine göre;
İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi kimlere düzenlenir?
"(1) İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi:
a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan;
1) En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlarına,
2) En az on yıllık mesleki tecrübeye sahip olup iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
3) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, en az on yıl görev yapmış  mühendislik, mimarlık eğitimi veren fakülte mezunları ile teknik elemanlara,
4) Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış müfettişlere,
5) Uzman yardımcılığı süresi dâhil en az on yıl görev yapmış çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına,
b) Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun olarak üniversitelerde en az dört yarıyıl ders veren mühendis, mimar, fizikçi, kimyager, biyolog, teknik öğretmen, hukukçu ve hekimler ile bu alanlarda lisansüstü eğitim almış olan öğretim üyelerinden Komisyonca belirlenen eğitim müfredatına uygun ders verdiğini belgeleyen ve Bakanlıkça belgeleri uygun görülenlere düzenlenir."


NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

Hacer K.

05.04.1953 doğumlu bayanım. 1991/2011 yılları arasında aralıklarla BAĞ-KUR ödedim. 01.07.2011 tarihi itibariyle  4/a mevzuatına göre prim ödemekteyim. Ne zaman emekli olabilirim?

15.12.1991 tarihli BAĞ-KUR girişiniz ve 4/a, 4/b mevzuatına göre ödenmiş toplam 2.235 gününüz var. 15 yıl, 58 yaş ve 3.600 günle Sigorta'dan yaştan emekli olabilirsiniz. 15 yılınız ve yaşınız dolmuş. 1.365 gün (3 yıl 10 ay) daha prim öderseniz, 3.600 güne tamamlayarak emeklilik müracaatı yapabilirsiniz.

Abdulkadir A.

05.09.1969 doğumluyum. 1994/2007 yıllarında BAĞ-KUR ödedim. 17.09.2010 tarihinden itibaren 4/a kapsamında prim ödemekteyim. Ne zaman emekli olabilirim? Teşekkür ederim.

CEVAP: 22.11.1994 tarihli BAĞ-KUR girişiniz ve 4/a, 4/b mevzuatına göre ödenmiş toplam 5.564 gününüz var. 25 yıl, 55 yaş ve 5.750 günle Sigorta'dan emekli olabilirsiniz. Askerliğiniz 22.11.1994 tarihinden önce olmak şartıyla, 7 ayını borçlanırsanız, giriş tarihiniz 22.04.1994 olur ve 54 yaşınızın dolduğu 05.09.2023 tarihinde emeklilik müracaatı yapabilirsiniz.

  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
576284 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/lutfi-koksal/576284.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Reklamı Geç
KAPAT