BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Millî iradeye ihanetler

Dış Politika
M. Necati Özfatura
Facebook
1699 Karlofça Antlaşması ile Osmanlının dünya hakimiyetine son verildi. Ve 1699-2008 (IMF ile ilişkilerin kesilmesine kadar) Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti gerçekte bağımsız değildi. 309 yıl Hıristiyan Batı ve onların ülkemizdeki devşirme aydınlarının ve birkaçı hariç sivil paşalar ve çoğu İngiliz ve bir kısmı Fransız ve Rus ajanı rolündeki (Reşit Paşa ve diğerlerinin) ve bunların zihniyetindeki CHP’li siyasilerin vesayeti altında idi.
2008’den sonra Türkiye Batı’ya ilk defa hayır dedi. ABD, AB, NATO’nun ve ülkedeki taşeronlarının Türkiye’ye postmodern savaşının en büyük sebebi Türkiye’yi yeniden Batı’nın ve içindeki mankurtlarının vesayeti altına sokmaktır. Tanzimat yalnız Osmanlının değil şu andaki dizler boyu değil boğazımıza kadar battığımız ahlaki çöküntünün başlangıcıdır. Batı’yı taklit son derece yanlış idi. Batı’nın ilminin kaynağı İslam âlimleridir.
Japonya Batı’nın kanunlarını, alfabesini, kıyafetini, onun son derece değersiz değerlerini almadı. Ama ilminden istifade etti. Japon aydınları bizim aydınlar gibi (İstisnalar hariç) halkı hor görmedi. Aksine halkla bütünleşti ve ona rehber oldu ve bugün dünyanın teknolojide lideri, ekonomide üçüncü gücüdür. Sosyal ilim gerçeklerine göre ise kültürde, dilde, dinde, gramerde, müzikte, millî ve manevi değerlerde reform olmaz. Bunlar milleti millet yapan değerlerdir. “Tam Batılı olan Türk değildir.” Atilla İlhan’ın Hangi Batı adlı kitabında yazan bir cümledir.
Hıristiyan Batı’nın kültür potasında eriyen sözde aydınların ülkeye, halkın millî iradesine ihanetler saymakla bitmez. Sultan Abdülaziz Han zamanında, Osmanlı ordusunun kara kuvvetleri ve donanması İngiltere’den sonra dünyanın 2. Büyük gücü idi. Ayrıca İslam Birliği için faaliyetleri vardı. “Kinim dinimdir” diyen Hüseyin Avni Paşa, Rüştü Paşa, Şeyhülislam Hasan Hayrullah cuntası 1876’da Sultan Abdülaziz Han’ı katlettiler. (7 hançer darbesiyle şehit ettiler.) Ama intihar süsü verdiler.
Sultan Abdülhamid Han borç almadı, borç ödedi. Osmanlı ve civar ülkelere on binlerce eser kazandırdı. Birinci Dünya Savaşını tahmin ediyordu ve tarafsız kalmak niyetinde idi. Birbirine düşman olan İngiltere ve Almanya anlaştılar ve masonlar İttihat Terakki’yi kullanarak tahttan indirdiler. Osmanlıyı emrivaki ile savaşa sokarak yıktılar. Siyonizm intikam aldı.
27 Mayıs 1960 darbesi demokrasinin sona ermesi idi. Arkasında; içeride CHP dışarıda ABD vardı. Menderes’in suçu ise halkın millî iradesine saygı duyması, demokrasi ve ülkenin sanayileşmesini başlatması idi. Dünya Bankasının kredi teklifine karşı çıktı. ABD’nin Türkiye tarım ülkesi kalmalıdır baskısına direndi. Rusya’ya yaklaşmak istedi idam edildi. IMF Türkiye’nin ekonomisinin üst amiri oldu. 12 Mart 1971 darbesi ile Demirel sağ iktidarı yerine Nihat Erim sol iktidarına teslim edildi. 12 Eylül 1980 darbesi (ABD’nin bizim çocuklar kazandı) Türkiye’de istikrarsızlık dönemi başladı ve dış ve iç faiz lobileri yıllarca bütçenin yarısını soydular. 2001’de bütçenin yüzde 47.2 faize ödeniyordu. 2016’da faize ödenen bütçenin yüzde 8.6’sıdır. 28 Şubat postmodern darbesi ile İslam inancına darbe vuruldu ve FETÖ’ye yol açıldı. 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’yi işgal hareketi yapıldı. Türk tarihinde ilk defa hainler ordunun silahı ile halka ateş açtılar.
Silahsız halkımızın iman gücü Hıristiyan Batı’nın kölesi hainleri hezimete uğrattı. Başarılı olsalardı ABD ve dış güçler Suriye gibi Türkiye’yi de işgal edecekti. Ülke bölünecekti. FETÖ hainleri yüz binlerce kişiyi katledecekti. FETÖ lideri aylarca önce "Haçlıların işgali kötü değil mabedlerinizi, kızlarınızı, eşlerinizi taciz etmezler" mesajını vermiş idi. Böylece Türkiye iç savaşa sokulacaktı. Eski CIA Başkanı Graham Fulles’in “İslamsız Dünya” kitabında ABD’nin dünya hakimiyeti için İslam (Şii, Vehhabi, Selefi hariç) Ehl-i sünnet itikadının yıkılması lazım. Bu ise Türkiye’nin yıkılması ile gerçekleşir. Bunun için 15 Temmuz yapıldı. Ilımlı İslam (ABD’nin isteği) ile emir, yasaklar ve ibadetler terk edilecek. Bir nevi Protestanlar gibi olacaktık. (Protestanlıkta emir-yasaklar ve ibadetler mecburi değildir. Sadece inanılması yeterlidir.)
Allahü teala Türk halkını ve ülkemizi korudu. (Elhamdülillah) Ama tehlike devam etmektedir. Devlete sahip olan İslamiyete de sahiptir. Netice olarak şöyle söyleyebiliriz; 5 bin yıllık Türk tarihinde 15 Türk İmparatorluğu ve 300’ü aşan Türk devlet ve beyliğini dış güçler değil içimizdeki hainler ve onlara kanan gafiller yıktı. Sultan Abdülhamid Han ara hedef idi. Asıl hedef Osmanlı idi ve yıkıldı. Batılılaşmak, muasır medeniyet bahane idi. Ve 1000 yıllık Türk İslam medeniyeti yıkıldı. 15 Temmuz Türkiye’nin işgali ve millî iradeyi yok etme kalkışması idi. Son günlerde adalet yürüyüşü FETÖ operasyonlarının devamıdır...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
597634 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/m-necati-ozfatura/597634.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Reklamı Geç
KAPAT