BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Türk kavmini yok etmeye karar verdiler!..

Dış Politika
M. Necati Özfatura
Facebook
İsveç eski başbakanlarından Carl Bildt’in görüşü: “Osmanlı’da, kültürler, inançlar, etnik kökenliler barış içinde birlikte yaşıyorlardı. Osmanlının her yanında ve bilhassa Balkanlar’da aynı çarşıda 7 milletin esnaf ve sanatkârı bir arada çalışıyordu. Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca Orta Doğu’da çatışmalar çıktı. Osmanlının kurduğu düzeni bozan her şey bölgenin daha fazla kan gölüne dönmesine yol açtı... Osmanlı İmparatorluğu’nun birbirine karışmış kültürler, gelenekler, diller ve inançlarla zengin mozaiğini meydana getiren Bosna Herkes’teki Bihaç’tan Orta Doğu’daki Basra şehrine kadar geniş bölge İstanbul’daki Sultanın adalet temeline dayalı otoritesiyle başarılı bir şekilde yönetiliyordu. Ve halk huzur, refah, güvenlik içinde yaşıyorlardı.”
Osmanlı 24 milyon kilometrekarelik geniş bir bölgeyi asırlarca barış içinde yönetti. Ancak Osmanlı gitti huzur bitti. 1815 Viyana Kongresinde birbirine düşman Avrupa devletleri Osmanlıyı Akdeniz’den, Avrupa’dan, Balkanlardan, Kuzey Afrika, Kafkasya ve Orta Doğu’dan kovarak geldikleri yere sürmeye ve Türk kavmini her çareye başvurarak yok etmeye karar verdiler. Ve bu karar iptal edilmedi hâlen devam etmektedir.
Osmanlı İngiltere liderliğinde Hıristiyan Batı ve Doğu tarafından yıkıldı. Şimdi ise ABD liderliğinde Türkiye’yi içeriden ve dışarıdan yıkmak istemektedirler. ABD Dışişleri Bakanlığında görevli (Obama devri) üst düzey yetkilisinin itirafı şöyledir: “Büyük Orta Doğu Projesi, Fas’tan Endonezya’ya kadar 22 İslam ülkesinin sınırlarının yeniden çizilmesi, bazı iktidarların yıkılması (Türkiye ilk sırada) İslam Dünyasında denge ve istikrarın bozulması ve Nil’den Fırat’a Büyük İsrail projesinin gerçekleşmesi, ABD’nin 21. Asır dünya hâkimiyetini gerçekleştirme projesidir...”
Siyonizm vesayetindeki küresel sermaye, silah tüccarlarını, siyasetçileri ve emrindeki medyayı kullanarak sömürü çarkını döndürüyor. The Boston Concilihg Group’un araştırmasına göre: Dünyanın 2014 yılı serveti 151 trilyon dolar idi. 2016 yılında dünyanın küresel serveti 166 trilyon 500 milyar dolara yükseldi. Bu servetin 55 trilyon 700 milyar doları Kuzey Amerika’ya 40 trilyon 500 milyar doları Batı Avrupa’ya aittir. 96 trilyon 200 milyar doları Batı’ya aittir. Bu son derece büyük ekonomik uçurumdur. Dünyada zenginler daha zenginleşirken, fakirler daha fakirleşiyor.
ABD’de 7 milyon 85 bin milyoner yaşamaktadır. Milyarderlerin ise yarısı Yahudidir. Yahudilerin ABD’de nüfusa orana sadece yüzde 5’tir...
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
598864 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/m-necati-ozfatura/598864.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT