BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Eshâb-ı kiramı kötü bilmek

Gönül Pınarı
Osman Ünlü
Facebook
"Peygamber Efendimizin ömürlerinin sonuna doğru, münafıklar, müminlerden ayırt edildi."
 
 
Sual: Eshâbdan bazıları için, kötü söz söyleyenlere nasıl bir cevap vermelidir?
Cevap: Bu konuda, Abdullah Süveydî hazretleri, m. 1746 senesinde İran hükümdarlarından Nâdir Şâh'ın isteği ile Şii âlimlerle yapılan münazarayı şöyle anlatmaktadır:
“Şii molla başı, Abdullah Süveydi hazretlerine;
-Kur’ân-ı kerimde, Eshâbın münafık olduklarını bildiren âyetler çoktur. Tevbe sûresinin 59., Mücâdele sûresinin 8. âyeti bunlardandır, deyince, Abdullah Süveydi hazretleri cevap olarak der ki:
-Eshâb-ı kiramı kötülemek için bildirdiğin âyetlerin hepsi, münafıklar için gelmiştir. Hatta, Şiiler de, böyle olduğunu söz birliği ile söylemektedir. Münafıklar için gelen bu âyetleri, âyetler ile övülen Eshâba bulaştırmaya kalkışmak, O büyükleri lekelemek istemek, adalete ve insafa sığmaz. Önceleri, münafıkların sayısı çoktu. Sonra, azalmaya başladı. Peygamber Efendimizin ömürlerinin sonuna doğru, münafıklar, müminlerden ayırt edildi. Allahü teâlâ, Âl-i İmrân sûresinin 179. âyeti ile, tayyipleri habislerden ayırt eyledi. Resûlullah Efendimiz;
(Ocaktaki ateş, demiri pislikten ayırdığı gibi, Medine de, insanların iyisini, kötüsünden ayırıyor) buyurdu.
Demircilerin kullandığı ocak, demirdeki curufu ayırdığı gibi, Medine şehri de, insanların kötüsünü iyisinden ayırır buyurdu. Bunun için münafıkları bildiren âyetleri Eshâba yüklemek, nasıl doğru olur? Âl-i İmrân sûresinin 110. âyetinde mealen;
(Siz ümmetlerin en hayırlısı, en iyisi oldunuz) buyuruldu. Bu âyet ile övülen kimseler, nasıl olur da, münafıklarla bir tutulur? Tevbe sûresinin 59. âyetinin Havâric kabilesinin reisi İbni zil Huvaysıra için geldiğini bütün tefsirler yazıyor. Buhârîde şöyle naklediliyor:
Ebû Sa'îd-i Hudrî hazretleri diyor ki:
'Resûlullah Efendimiz, Huneyn gazasında kâfirlerden alınan ganimet mallarını dağıtıyordu. Benî Temîm aşiretinden Huvaysıra içeri girdi ve;
-Ya Resûlallah! Adaleti gözet! dedi. Resûlullah Efendimiz;
-Sana yazıklar olsun! Ben adalet yapmazsam, kim yapar? Adalet üzere olmasaydım, çok zarar ederdin! buyurdu.'
Mücâdele sûresinin 8. âyeti de, Yahudiler ve münafıklar için inmiştir. Çünkü bunlar, müminlerden gizli olarak, aralarında toplanır ve göz, kaş işaretleri ile, Eshâb-ı kiramı aldatmaya çalışırlardı.”
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
600383 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/osman-unlu/600383.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT