BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Her gün beş vakit namaz farzdır

İstikamet
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
Facebook
Sevgili Peygamberimiz, bir hadîs-i şerîflerinde buyurmuştur ki: "Namaz dînin direğidir, kim onu kılarsa, dînini ayakta tutmuş olur; kim de onu terk ederse, dînini yıkmış olur."
 
Hazret-i Ali'den (radıyallahü anh) gelen bir rivâyete göre, Resûlullah Efendimiz (aleyhisselâm) şöyle buyur­muştur:
"Namaz îmânın direğidir. Cihâd amelin zirvesidir. Zekât ise, bu ikisinin arasında yer alır." [Deylemî (Müsnedü'l-Firdevs)]
İbni Abbâs (radıyallahü anhümâ) ise şöyle rivâyet ediyor: "Namaz îmânın ölçeğidir. Kim, o ölçeği tâm doldurursa, mükâfâtını da tâm alır." [Beyhakî (Şuabul-İmân)]
Muâz İbn-i Cebel (radıyallahü anh) ise şöyle bir rivâyette bulunuyor: "Bir seferde, Resûlullah'la (aleyhis-salâtü ves-selâm) berâberdik. Bir gün, yakınına tesâdüf ettim ve berâber yürüdük. "Ey Allah'ın Resûlü, beni Cehennemden uzaklaştırıp Cennete sokacak bir amel söyle!" dedim. "Mühim bir şey sordun. Bu, Allah'ın kolaylık nasîb ettiği kimseye kolaydır: Allah'a ibâdet eder, O'na hiçbir şeyi ortak koşmazsın; namaz kılarsın, zekât verirsin, ramazân orucunu tutarsın, Beytullah'a hac yaparsın!" buyurdular ve devâmla; "Sana, hayır kapılarını göstereyim mi?" dediler.
"Evet, ey Allah'ın Resûlü!" dedim.
"Oruç (Cehenneme) perdedir; sadaka hatâları yok eder, tıpkı suyun ateşi yok etmesi gibi. Kişinin geceleyin kıldığı namaz, sâlihlerin şiârıdır" buyurdular ve Secde sûresinin şu meâldeki 16. âyetini okudular:
"Onlar, ibâdet etmek için gece vakti yataklarından kalkarlar ve Rablerinin azâbından korkarak ve rahmetini ümîd ederek O'na duâ ederler. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de bağışta bulunurlar."
Sonra Peygamberimiz sordu: "Bu (dîn) işinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi?"
"Evet, ey Allah'ın Resulü!" dedim. "Dinle öyleyse" buyurdu ve açıkladı: "Bu dînin başı İslâm'dır, direği namazdır, zirvesi cihâddır."
Sonra şöyle devâm buyurdu: "Sana, bütün bunları (tamamlayan) baş âmili haber vereyim mi?"
"Evet, ey Allah'ın Resulü!" dedim.
"Şuna sâhip ol!" dedi ve eliyle diline işâret etti.
Ben tekrâr sordum: "Ey Allah'ın Resûlü! Biz, konuştuklarımızdan sorumlu mu olacağız?"
"Anasız kalasıca Muâz! (Anan hasretine yansın Ey Muâz!) İnsanları yüzlerinin üstüne (yüzükoyun)-veya burunlarının üstüne (burunları yerde süründürerek) ateşe atan, dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir?" buyurdular. [Tirmizî, İmân, 8] [Buhârî, İmân; 2; Muslim, İmân: 12] İmâm Tirmizî: "Bu hadis hasen sahîhtir" demiştir.
İmâm Beyhakî, "Şuabu'l-Îmân" adlı eserinde şu şekilde nakleder: Ömer (radıyallahü anh): "Bir adam geldi ve 'Ey Allah'ın Resûlü! İslâm'da Allah'a en sevimli olan şey nedir? diye sordu.
Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) de: "Vaktinde kılınan namaz. Namaz kılmayı terk edenin dîni yoktur. Namaz dînin direğidir' buyurdu" dedi.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
597266 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-ramazan-ayvalli/597266.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Reklamı Geç
KAPAT