BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz!"

Salim Köklü
Facebook
(Ey bizim Rabbimiz! Dünyada iken bize iman verdiğin gibi, ölürken de kalplerimizi şaşırtma.) [Âl-i İmrân sûresinin sekizinci ayet-i kerimesi]
 
 Allahü teâlâ, insanı hayatı boyunca, dünyada durdurur. Belli olan eceli gelinceye kadar, rızkı tükeninceye kadar ve ezelde takdir edilmiş olan amelleri bitinceye kadar, dünyada durur. Nihayet ölüm vakti geldiğinde, insanın bedeni terler. Gözleri süratle iki tarafa gider. Burnunun iki tarafı çekilir. Göğüs kemikleri kalkar, soluğu kabarır, benzi sararır.
Ruh çekilip, son bağı kopacağı zaman, kendisine birçok fitneler ârız olur. Bu, öyle fitnelerdir ki, iblis yardımcılarını hassaten o kimseye musallat eder. O hâlde iken o insana gelirler ve onun anası ve babası ve kardeşi ve kız kardeşi ve sevdiği kimselerden vefat etmiş olanlar suretinde görünürler ve ona derler ki: 
"Ey filân! Sen ölüyorsun. Sen Yahudi dininde olarak öl. Bu din, Allah indinde, makbul olan hak dindir..." 
Eğer bunların sözlerine aldanmaz, dinlemez ise, yanından giderler. Başkaları gelip, derler ki: 
"Sen Nasranî (Hıristiyan) olarak öl! Zira o din İsa aleyhisselamın dinidir..." 
Böylece, her milletin dinlerini ona söylerler. O zamanda, Cenâb-ı Hakkın şaşırmasını dilediği kimse şaşırır. İşte bu; (Ey bizim Rabbimiz! Dünyada iken bize iman verdiğin gibi, ölürken de kalplerimizi şaşırtma) mealindeki Âl-i İmrân sûresinin sekizinci ayet-i kerimesinin haber verdiği hâldir.
Cenâb-ı Hak bir kuluna hidayet ve imanda sebatını dilerse, o kimseye rahmet-i ilahiyye gelir. Bazı âlimler, bu rahmetten maksat Cebrail aleyhisselamdır, dedi. Rahmet-i ilahiyye, şeytanı uzaklaştırıp, hastanın yüzünden o yorgunluğu giderir. O zaman insan ferahlar, güler. Çok kimselerin bu hâlde güldüğü görülür ki, Allahü teâlâ tarafından rahmet gelmesi ile onu müjdeleyip, (Beni bilir misin, ben Cebrail’im. Bunlar ise, senin düşmanların olan şeytanlardır. Muhammed aleyhisselamın dini üzere vefat et!) der. İnsana işte bu melekten daha çok sevgili ve ferahlandırıcı bir şey yoktur...
Ölünün his duygularından en son kaybedeceği şey işitmesidir. Zira ruh kalpten ayrıldığı vakit yalnız görmesi bozulur. Fakat işitmek, ruh kabz oluncaya kadar kaybolmaz. Bunun için Fahr-i âlem “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” efendimiz, (Ölüm hastalığında olanlara şehâdeteyn-i kelimeteyn ki, “Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah”dır. Bu kelimeyi telkin ediniz!) buyurmuştur.  
Sevgili  Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem buyuruyor ki: (Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz.)
Allahü teala iman selameti, hayırlı ömürler ve hayırlı ölümler nasip eylesin. Âmin [Kıyamet ve Ahiret Kitabı/Hakikat Kitabevi]
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
608777 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/608777.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT