BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Dünya ve ahiret saadetine kavuşmak için...

Salim Köklü
Facebook
"Helal kazanmak büyük ibadettir. Namaza mâni olmayan ve haram işlemeye sebep olmayan her kazanç yolu hayırlıdır ve mübarektir."
 
 
İslam âlimleri, hayatları boyunca sözleriyle, yazılarıyla insanlara nasihat etmişler, hâlleri ve yaşayışları ile de örnek olmuşlardır. Ayrıca vefatlarından sonra Müslümanlar okuyup faydalansınlar diye, onların din ve dünya saadetlerine vesile olacak tavsiyeleri içerisinde bulunduran, doğru ile yanlışı birbirinden ayırabilecekleri ölçüleri bildiren vasiyetnameler yazmışlardır. İşte böyle vasiyetnamelerden biri, İslam âlimlerinin büyüklerinden Hüseyin Hilmi Işık’ın (rahmetullahi aleyh) vasiyetnamesidir. Bu vasiyetnamede özetle şöyle buyurulmaktadır:
Aklı olan herkes dünyada rahat ve huzur içinde yaşamak, ahirette azaptan kurtulup sonsuz nimetlere kavuşmak ister. Dünyanın her yerindeki her çeşit insana, saadet-i ebediyye yolunu göstermek için uğraştım. Önce kendim öğrenmek için çok çalıştım. Senelerce, yüzlerce kitap okudum. Tarihi, tasavvufu çok inceledim. Fen bilgileri üzerinde çok düşündüm. İyi inandım ve iman ettim ki, dünyada rahat, ahirette sonsuz iyiliklere kavuşmak için salih Müslüman olmak lazımdır.
Salih mümin Ehl-i sünnet itikadındadır. Ehl-i sünnet itikadında olana Sünnî denirEhl-i sünnetin dört mezhebinden Hanefî, Malikî, Şafiî ve Hanbelî’den birine uyar. Böylece her hareketinde İslamiyet’e tâbi olur. İbadetlerini kendi mezhebine göre yapar. Haramlardan sakınır. Bunlarda kusur olursa şartlarına uygun tövbe eder.
Salih Müslüman olmak için din bilgilerini Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından öğrenmek lazımdır. Cahil, salih Müslüman olamaz. Salih Müslümanın nasıl olacağını (Hakikat Kitabevi’nin yayınlarındanSeadet-i Ebediyye kitabımda uzun bildirdim. Kısaca şöyledir:
1- Ehli Sünnet âlimlerinin bildirdiği gibi inanmalıdır. 2- Dört mezhepten birinin fıkıh kitabını (ilmihal kitabını) okuyarak din bilgilerini doğru öğrenip buna uygun ibadet yapmalı ve haramlardan sakınmalıdır. Dört mezhepten birinde olmayan veya dört mezhebin kolay yerlerini ayırıp bir araya toplayan yani mezhepleri birbirine karıştıran kimseye mezhepsiz denir. Mezhepsiz olan, bidat ehli yani sapıktır. 3- Çalışıp para kazanmalıdır. Dine uygun yolla kazanmalıdır. Fakir kimse bu zamanda dinini, namusunu, hakkını bile koruyamaz. Bunları korumak ve İslamiyet’e hizmet edebilmek için fennin bulduğu yeniliklerden, kolaylıklardan faydalanmak da lazımdır. Helal kazanmak büyük ibadettir. Namaza mâni olmayan ve haram işlemeye sebep olmayan her kazanç yolu hayırlıdır ve mübarektir.
İbadetlerin ve dünya işlerinin faydalı, mübarek olması, yalnız Allah için yapmakla, yalnız Allah için kazanmakla ve yalnız Allah için vermekle kısaca ihlâs sahibi olmakla olur.
Ya Rabbi! Günahlarımız büyük ve çok ise de, senin af ve mağfiretin sonsuzdur. Sevdiklerin hürmetine bizi af ve mağfiret eyle. Âmin.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
608875 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/salim-koklu/608875.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT