BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yüz şehit sevabına kavuşanlar...

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
"Ümmetimin fesada uğradığı zamanda, bir sünnetimi öğretene yüz şehit sevabı verilir."
 
Yahyâ Mezûrî hazretleri Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî’nin talebelerinin büyüklerindendir. Hicrî onüçüncü asrın yarısında yüz yaşlarında iken Bağdat’ta vefât etti. Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretleri, yüksek halîfesi Yahyâ Mezûrî ile mektuplaşırlar, ona nasihatlerde bulunurlardı. Bu mektuplarından birinde buyurdular ki:
Her türlü hamd, sonsuz nimetler sahibi olan Allahü teâlâya mahsûstur. Peygamberlerinin en yücesi olan ve hiçbirinin uğramadığı eziyetlere uğrayan, Hazreti Muhammed’e (sallallahü aleyhi ve sellem) ve O’nun yüce Âl, Eshâb, Ezvâc-ı tâhirat ve Ahbabına salât ve selâm olsun...
Muhterem efendim, senedim ve dayanağım, Allahü teâlânın yolunu neşreden derin âlim Molla Yahyâ’nın ihsân ederek gönderdiği mektup ile şereflendik. Cenâb-ı Hak, karşılığında bereketli sevaplar ihsân eylesin. Mektûbunuzu okuduk, tam bir ihlâs ve hasretle yazıldığını mübârek hâl ve güzel ahlâkınızı yansıttığını gördük. Beraberinde, malum şeyhin mektubu da geldi. Kerîm ve raûf olan Rabbimiz teâlâ hazretleri ona hüsn-i hatime ihsân eylesin! Bu vesile ile sizlere asıl vasiyetimi bildiriyorum:
Uzun zamandır bu diyarda unutulmuş gibi olan tarîkat-i aliyye’yi öğretmekte ve yaymakta takatiniz miktârınca çalışınız. Müslümanların bu yola girmeleri ve uymaları için, anlayacakları delîller ile onları aydınlatıp teşvik ediniz. Şurası kesin olarak anlaşılmıştır ki, büyüklerimizin gönlünde yer tutabilmeleri mübârek İslâm bilgilerini yani Ehl-i sünnet itikâdını ve fıkıh, ilmihâl bilgilerini yaymaları ve bu yolda çalışanlara destek olmaları miktarıncadır...
İşittiğimize göre vaktiyle İmâdiye şehrinin çoğu köylerinde cemâat ile namaz kılınmak ve zikr-i ilâhî yapılmakla ma’mûr mescidler varmış. Fakat acaba şimdi vaziyet nedir? Belki bu ma’mûrluk kalkmış, câmiler garip kalmıştır. Artık bu mescidlere gidip gelen kalmamıştır! Bizleri seven Ziver Paşa’ya bizim adımıza, câmileri bu gariplikten kurtarmaya çalışmasını söylerseniz, pek büyük bir ecre, sevâba kavuşursunuz. Nitekim, Ebû Hüreyre’nin (radıyallahü anh)  bildirdiği hadîs-i şerîfte; 
“Ümmetimin fesada uğradığı zamanda, bir sünnetimi öğretene yüz şehit sevabı verilir” buyurulmuştur. Allahü teâlânın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610750 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/610750.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT