BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Kur’ânın hatmedildiği yere rahmet yağar...

YOLUMUZU AYDINLATANLAR
Vehbi Tülek
Facebook
Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: "Kur’ân-ı kerîmi hatmedenin duâsı kabul olunur.)
 
Ya’kûb bin İshâk Hadramî hazretleri "On Kırâat İmamı"ndan dokuzuncusudur. Kur’ân-ı kerîmin kırâatini, okunuş şekillerini ve bununla ilgili usûlleri, kaideleri naklen bildiren kırâat imâmlarındandır. 205 (m. 820)’de 88 yaşında vefât etti. Buyurdu ki:
Hadîs-i şerîfde, (Kur’ân-ı kerîmi hatmedenin duâsı kabul olunur) buyuruldu. Kur’ân-ı kerîmin hatmedildiği yere rahmet yağar. Hatimden sonra duâ etmek müstehabdır. Kur’ân-ı kerîm hatmolunurken toplanmak müstehabdır.
Abdüllah ibni Abbâs hazretleri, hatim okuyan kimsenin yanında adamını bulundururdu. Hatim biteceği zamanı işitince, kendi de hâzır olurdu... Enes bin Mâlik hazretleri, hatmettiği zaman, çoluk çocuğunu toplayıp duâ yapardı. 
Hatim bitince, ikincisine başlamak müstehabdır. Hadîs-i şerîflerde, (İbâdetlerin en iyisi, hatim okuyup, bitince yenisine başlamaktır), (Kur’ân-ı kerîmi hatmeden kimseye altmış bin melek hayır duâ eder) ve (Hatim duâsı yapılan yerde bulunan, ganîmet dağılırken bulunan kimse gibidir. Hatme başlanan yerde bulunan, cihâd eden kimse gibidir. İkisinde de bulunan, iki sevâba da kavuşur) buyuruldu.
Namâz kılmak, oruç tutmak ve Kur’ân-ı kerîm okumak ve zikretmek, yalnız bedenle yapılan ibâdet oldukları için bunları herkesin kendisi yapması lâzımdır. Başkasını vekîl edip yaptırmak câiz değildir. Bunun için Kur’ân-ı kerîmi Fâtihadan başlayıp Fil sûresine veyâ İhlâs sûresine kadar okuyup, sonra olan birkaç sûreyi başkasına emredip okutsa, o da birinciye vekil olarak kalan sûreleri okursa, Kur’ân-ı kerîmi başından beri okumuş olan, (Hatim) okumuş olmaz. Bunlardan birisini dinleyen kimseler, hatim dinlemiş olmazlar. Hiçbiri hatim sevâbına kavuşamazlar. Okumuş olanlar, sevâbını, meyyitlerin ruhlarına ayrı ayrı hediyye etseler veyâ birisi, hepsi için hediyye etse, yani hatim duâsı yapsa, okuyanlar da (Âmîn) deseler, âyetlerin sevaplarının toplamı, meyyitlere de verilir. Fekat, hatim için vaat olunan sevâba kavuşamazlar. Bir hatmi, yalnız bir kişinin okuması ve sevâbını, bunun bağışlaması lâzımdır. Meyyit için, çeşitli kimselerin sessiz olarak çeşidli cüz’ler okuyup, Kur’ân-ı kerîmi hatmetmeleri ve her birinin okuduğunun sevâbını ölünün rûhuna göndermeleri veya birinin hepsi için hediye etmesi, yani hatim duâsını yapması, okuyanların da (Âmîn) demeleri câiz olur ve çok faydalı olur. Fakat, bu sûretle hatim sevâbı hâsıl olmaz. 
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610825 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/vehbi-tulek/610825.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT