BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Allahü teâlâ zatında ve sıfatlarında birdir

Yetenekli Kalemler
Facebook
Her varlığın yaratanı, sahibi, hâkimi Allahü tealadır. O’nun hâkimi, amiri, üstünü yoktur. Her üstünlük, her kemal sıfat O’nundur.
Allahü teâlâ zatı ile vardır. Allahü teâlâ birdir. Yani şeriki, benzeri yoktur. Dünya âleminde ve ahiret âleminde bulunan her şeyi yokken o yaratmıştır. Her maddeyi, atomları, molekülleri, elementleri, bileşikleri, organik cisimleri, hücreleri, hayatı, ölümü, her reaksiyonu, her kuvveti, hareketleri, kanunları, ruhları, melekleri, canlı cansız her varı yoktan var eden ve hepsini her an varlıkta bulunduran O’dur. Âlemlerde olan her şeyi hiçbiri yok iken yarattığı gibi, kıyamet zamanı gelince yine bir anda her şeyi yok edecektir.
O’nda hiçbir kusur, hiçbir noksan sıfat yoktur. Dilediğini yapabilir. Bir karşılık için yapmaz. Bununla beraber her işinde hikmetler, faydalar, lütuflar, ihsanlar vardır. Kullarına iyi olanı, faydalı olanı vermeye, kimisine sevap, kimisine azap yapmaya mecbur değildir. O, sözünden dönmez. Bütün canlılar iman etse, O’na hiçbir faydası dokunmaz. Bütün âlem, inançsız olsa, azgın ve taşkın olsa, karşı gelse, O’na hiçbir zarar vermez. Kul bir şey yapmak dileyince, O da isterse o şeyi yaratır. Kullarının her hareketini, her şeyi yaratan O’dur. O dilemezse, yaratmazsa hiçbir şey hareket edemez.
Allahü teâlâ üzerinden, gece, gündüz ve zaman geçmesi düşünülemez. O’nda hiçbir değişiklik olmayacağı için geçmişte gelecekte şöyledir, böyledir denilemez. Allahü teâlâ hiçbir şeyle birleşmez. Allahü teâlânın zıddı, tersi, benzeri, ortağı, yardımcısı, koruyucusu yoktur. Anası, babası, oğlu, kızı, eşi yoktur. Allahü teâlâ’ya “baba”, “Allah baba” diyenin imanı gider, Müslümanlıktan çıkar. Herkese şah damarlarından daha yakındır. Bu yakınlığı, insan aklı anlayamaz. Allahü teâlâ zatında ve sıfatlarında birdir. Hiçbirinde değişiklik başkalaşmak olmaz.
Allahü teâlâyı, İslamiyet’in bildirdiği isimler ile anmak, söylemek lazımdır. "Allah" adı yerine "tanrı" kelimesi kullanılamaz. Çünkü tanrı "ilah, mabud" demektir. Başka dillerdeki Dieu, Gott ve God kelimeleri de, "ilah, mabud" manasına kullanılabilir. Allah adı yerine kullanılamaz.
Allahü teâlânın isimleri sonsuzdur. Binbir ismi var diye meşhurdur. Yani binbir tanesini insanlara bildirmiştir. Muhammed aleyhisselam dininde, bunlardan doksan dokuzu bildirilmiştir. Bunlara Esma-i Hüsna denir.
              İbrahim Murtezaoğlu
 
 
 
ŞİİR
 
 Irmak niçin akarsın?
 
Ovalara bakıp böyle
Irmak niçin sen akarsın?
Kimi zaman coşup böyle
Irmak niçin sen akarsın?
 
Hakk’ın emri budur dedi
Beni buna mecbur etti.
Yönüm denize seğirtti
Irmak niçin sen akarsın?
 
Haklısın sen koca ırmak
Vazifen hep çağıldamak
Benimki de namaz kılmak
Irmak niçin sen akarsın?
 
          Yaşar K.-Trabzon
 
 
 
DİNΠVE AHLAKİ KELİMELER
 
ADALET: Allahü teâlâ, âyet-i kerimelerde mealen buyurdu ki:
Ey iman edenler! Bir millete olan öfkeniz, sizi adâletten alıkoymasın. Âdil olunuz! (Mâide sûresi: 8)
Muhakkak ki Allahü teâlâ adâleti, ihsanı (iyilik yapmayı) ve akrabaya muhtaç oldukları şeyleri vermeyi emreder... (Nahl sûresi: 90)
Bir saat adâlet ile idarecilik yapmak, altmış sene nafile ibadet yapmaktan daha iyidir. (Hadîs-i şerîf-İslâm Ahlâkı)
Adâlet mülkün temelidir. (Hazret-i Ömer)
Adâlet üç kısımdır: a) Allahü teâlâya kulluk etmek. Bunda sâhibinin hakkını gözetmek vardır. Her insanın yaratanına karşı borçlu olduğu bu kulluk vazifesini (görevini) yerine getirmesi vaciptir. b) İnsanların hakkını gözetmek. c) Vefat eden geçmişlerin hakkını gözetmek yâni onların borçlarını ödemek ve vasiyetlerini yerine getirmek. (Kınalızâde Ali Efendi)
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610162 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/610162.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT