BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

“Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür” -1-

Yetenekli Kalemler
Facebook
İnsan unutan bir varlıktır. Unutkanlığı kimi zaman dert, kimi zaman rahmet olur. Rahmet olan tarafı mükâfatıdır. Dert olan tarafı cezasıdır. Mükâfatımız olacaksa unutalım ziyanı yok! Ancak cezamız olacaksa hiç değilse aynı cezaları tekrar tekrar yaşamamak için unutkanlığı zafiyet hâline dönüştürmeyelim!..
İnsanoğlu daha çok, önemli olayları ve kendisine özgü hadiseleri hatırlamasının dışında hayatı boyunca günlük olarak yaptığı sıradan, otomatiğe bağlanmış, refleks hâline dönüşmüş rutin işlerini belleğine kaydetme ihtiyacı duymaz. Farkında mıdır bilinmez ama böyle olması belki de unutmaması gereken önemli konulara hafızasında alan açması açısında önemlidir. Çünkü bilgi kırıntılarını-artıklarını resetlemeyen beyin sağlıklı çalışmaz sürekli kasar ve en nihayetinde hafıza kartı yanabilir.
Unutulmayacağını düşündüğümüz acı ve tatlı hatıraların bile zaman içerisinde tesir etme gücünün zayıflaması; acıların azalmasına, yaşanan mutlulukların ve sevinçlerin ise tatlı bir tebessümle hatırlanmasına sebep olur. Ancak öyle şeyler vardır ki; unutulması durumunda insanı vefasız ve nankör yapar. Bunların en başında zor günlerimizde bizi yalnız bırakmayan, maddi ve manevi desteklerini bizden esirgemeyen ailemize ve dostlarımıza karşı sırtımızı dönerek onlarla olan bağımızı kopartmaktır. Düşünün sıkıntıya düştüğünüz bir anda ya da sizin için çok önemli olan bir sorunun çözümünde Hızır aleyhisselam gibi, imdadınıza yetişen birini unutmakla hem bu yardıma sebep olan kişiye, hem de o kişiyi bu yardıma sebep kılan Allah'a karşı en hafif tabirle hadsizlik yapmış olmaz mıyız?
Bir de toplumsal hafızamızda kayıt altında tutmamız ve unutmamamız gereken... unutmamız durumunda toplum olarak telafisi mümkün olmayan ya da tamir edilmesi güç olan bedelleri ödemek zorunda kalacağımız şeyler vardır. Bunların başında da inanç, kültür ve millî değerlerimiz gelmektedir. Bu değerlerin bozulmadan nesilden nesile aktarılması ve yaşatılması bizim köklerimizle ve şanlı tarihimizle olan bağımızı güçlendirmesi açısında önemlidir. Bu değerler doğrultusunda bize hizmet edecek olan yöneticileri seçmek hayati önem arz etmektedir. Çünkü birey olarak yapamayacağımız veya yapmamamız gereken şeylerin devlet marifetiyle yapılabileceği gerçeği dikkate alındığında bu hususta seçici davranmamız doğru olacaktır.
           Güngör Ulusoy/İzmir
 
 
ŞİİR
 
                  Özel Timler
 
Doğru inançlı, seçilmiş özel timler onlar;
Arslan yürekli, demir bilekli gençler onlar.
 
Ağızlarında ''Allah Allah!'' nidaları var;
Yeri göğü titreten "Rab Rab!" sedaları var.
 
''Aslımız Peygamber ocağı!'' diyerek marşla;
''Bir operasyon var bu gece!'' diyerek hızla...
 
Bir kaplan misali sıçrayıp helikoptere
İndiler, süratle mevzilendikleri yere.
 
Dağlarla dosttular, beklediler kuytularda;
Düşman bilmecesini çözdüler pusularda.
 
Güneş, onları bekliyordu dostçasına.
Bir ölümden geçtiler korkusuzcasına.
 
Dağ taş, sahra ova demediler, atladılar;
Kartallar misali göklere kanatlandılar.
 
''Aslımız Peygamber ocağı!'' diyerek marşla;
''Bir operasyon var bu gece!'' diyerek hızla...
 
Ağızlarında ''Allah Allah!'' nidaları var;
Yeri göğü titreten "Rab Rab!" sedaları var.
 
Doğru inançlı, seçilmiş özel timler onlar;
Arslan yürekli, demir bilekli gençler onlar.
 
                                        Rıdvan Üzel
 
 
 
BİLİMSEL KELİMELER
 
FİLOLOJİ (FİLOLOG)  Yazıya geçen eski lisanlarla mevcut dillerin eski ve yeni şekillerini inceleyen bilim kolu. Edebî yazılarda, noktalama işaretleri, dilbilgisi ve kelimelerin kullanış ve şekil değişiklikleriyle ilgilenir. Ayrıca lisanları birbirleriyle karşılaştırmalı olarak inceler. Filolojiden günümüzdeki modern lengüistik, yâni lisan bilgisi ortaya çıkmıştır. Yazılı olarak ve akademik çevrede “filoloji” kelimesi hâlâ kullanılıyorsa da, bunun kullanış sahası genellikle lengüistiğin kapsamına girer. Bu bilim dalı ile uğraşanlara filolog denir.
  • Facebook'ta paylaş
  • Twitter'da paylaş
  • Twitter'da paylaş
610797 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/yetenekli-kalemler/610797.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
loading
Kapat
KAPAT