BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Medeni Kanun komisyondan geçti

Medeni Kanun komisyondan geçti

Aile hukukunda köklü değişiklikler getiren tasarıda, koca evin reisi olmaktan çıkarıldı. Eşit söz hakkı olan eşler oturacakları evi birlikte seçecekler. Evlilik dışı çocuklar tasarıyla meşru çocuklar gibi eşit haklara sahip olacak. Tasarının en önemli bölümünü yeni mal rejimi oluşturuyor. Cinsiyet değiştirmek zorlaştırılırken, evlat edinme yaşı 30’a indirildi. Onur kırıcı davranışlar ise boşanma sebebi sayılacakANKARA - TBMM Adalet Komisyonu’nda Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı da kabul edildi. Buna göre; yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten sonra gerçekleşen olaylarda yasal düzenlemede öngörülen ayrık hükümler saklı kalmak kaydıyla yeni düzenleme geçerli olacak. Eski kanun yürürlükte iken gerçekleşen ancak yeni yasa yürürlüğe girdiği sırada hak doğurmamış olaylar, yeni Türk Medeni Kanunu hükümlerine tabi tutulacak. Evliliğin kurulması ve sona ermesinde yeni Medeni Kanun hükümleri uygulanacak. Mal rejimi Tasarı üzerindeki görüşmeler sırasında “mal rejimi” seçimine ilişkin hükümlerin yürürlük ve uygulama esasları da yeniden düzenlendi. Buna göre, Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenmiş olan eşler arasında bu tarihe kadar tabi olunan mal rejimi devam edecek. Eşler, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal rejimini seçmezlerse yürürlük tarihinden sonraki dönem için yeni yasal mal rejimini kabul etmiş sayılacaklar. Tasarı ayrıca, önceki yasaya göre açılan babalık davalarının yeni yasaya göre karara bağlanması; evlat edinme sözleşmelerinin bütün hükümleriyle geçerli olması, velayet konusunda verilen kararların da geçerliliğini koruması kuralını getiriyor. Görüşmelerden notlar Komisyondaki görüşmeler sırasında “mal rejimi”nin uygulanmasına ilişkin madde en çok tartışılan bölüm oldu. FP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin, halen uygulanan yasal mal rejiminin kadınların aleyhine olduğunu savunurken, FP Van Milletvekili Fethullah Erbaş ise eşlerden birinin süresi içinde mal rejimini seçmeye yanaşmaması durumunda “huzursuzluk çıkacağını, hatta cinayet işlenebileceğini” öne sürdü. MHP Trabzon Milletvekili Orhan Bıçakçıoğlu ise “Bakan, komisyon başkanı ve komisyon üyelerini edinilmiş mallara katılma rejimini seçmeye davet ediyorum. Ben bunu seçeceğim, çünkü mallarımın büyük bölümü eşimin üzerine” şeklinde konuştu. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ise, yasanın yürürlüğe girmesi için hakimlere yönelik yoğun bir eğitim programı uygulayacaklarını söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT