BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İhlas Finans’tan açıklama

İhlas Finans’tan açıklama

Mudilerimizin ne kadar sıkıntıda olduklarının idraki içindeyiz, bu sıkıntı ve üzüntüleri bizler de paylaşıyor, ödemelere bir an önce başlanması için gece gündüz çalışıyoruz. Hazırlanan tasfiyeye ilişkin bilanço ve mali tablolar Kurumumuza teslim edildikten sonra, Yönetim Kurulu tarafından tasfiye Genel Kurul tarihi belirlenecek ve gündem ilan edilecektir.Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi uyarınca da Genel Kurulun bu ilandan en az iki hafta sonra yapılması mecburiyeti bulunduğundan tasfiye Genel Kurulu Temmuz ayının ikinci yarısında yapılabilecektir.Kurumumuz 10 Şubat 2001 tarihinde tasfiye sürecine girmiş olup, daha önceki duyurularda tasfiye ile ilgili yapılan faaliyetler kamuoyuna açıklanmıştır. Kurumumuz tarafından hesap sahiplerine bir ödeme takvimi sunulabilmesi için; SPK mevzuatına göre tasfiyeye ilişkin bilanço ve mali tabloların bağımsız denetleme kuruluşunca denetlenmesi zorunlu olup, Türk Ticaret Kanununun 444. maddesi uyarınca da; tasfiye memurlarının, hazırlanan bilanço ve mali tabloları Genel Kurulun onayına sunması gerekmektedir. Bağımsız denetleme kuruluşu ile 24.04.2001 tarihinde anlaşma yapılmıştır. İlgili mevzuat gereğince raporunu hazırlaması için bu kuruluşa asgari iki aylık süre verilmiştir. Bağımsız denetleme kuruluşu yetkilileri, “çalışmaların son safhasına geldiğini, ancak, Sermaye Piyasası Kurulunca bazı dokümanların da istenmesi sebebiyle raporu Kuruma teslim edemediklerini” beyan etmişlerdir. Mudilerimizin ne kadar sıkıntıda olduklarının idraki içindeyiz, bu sıkıntı ve üzüntüleri bizler de paylaşıyor, ödemelere bir an önce başlanması hususunda geceli gündüzlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hazırlanan tasfiyeye ilişkin bilanço ve mali tablolar Kurumumuza teslim edildikten sonra, Yönetim Kurulu tarafından tasfiye Genel Kurul tarihi belirlenecek ve gündem ilan edilecektir. Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi uyarınca da Genel Kurulun bu ilandan en az iki hafta sonra yapılması mecburiyeti bulunduğundan tasfiye Genel Kurulu Temmuz ayının ikinci yarısında yapılabilecektir. Tasfiye ile ilgili Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu ve Tasfiye Memurlarının seçimi, Kurum alacaklarının tahsili usullerinin belirlenmesi ile Kurum borçlarının nasıl ödeneceği hususlarında karar alınacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyururuz. TASFİYE KURULU
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT