BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Niyet mektubu açıklandı: Enflasyon ikinci yarıda yüzde 18

Niyet mektubu açıklandı: Enflasyon ikinci yarıda yüzde 18

Uluslararası Para Fonu’yla yapılan 18. Stand-by düzenlemesi kapsamında, kredi diliminin serbest bırakılması sonrası Türkiye’nin verdiği ek niyet mektubu açıklandı. Açıklamada, “Uygun olan en kısa süre içinde uygulamaya koymaya niyetli olduğumuz resmi enflasyon hedeflemesi sistemine henüz geçilmemekle birlikte, TÜFE enflasyonunun yılın ikinci yarısında yüzde 18 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.ANKARA- Uluslararası Para Fonu’yla yapılan 18. Stand-by düzenlemesi kapsamında, kredi diliminin serbest bırakılması sonrası Türkiye’nin verdiği ek niyet mektubu açıklandı. Açıklamada, “Uygun olan en kısa süre içinde uygulamaya koymaya niyetli olduğumuz resmi enflasyon hedeflemesi sistemine henüz geçilmemekle birlikte, TÜFE enflasyonunun yılın ikinci yarısında yüzde 18 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılın son çeyreğinde ise aylık enflasyonun yüzde 2 düzeyine çekilmesi hedeflenmektedir” denildi. Ayrıca, kamu çalışanlarına planlanandan yüksek oranda zam yapılmasının, kamu harcamalarına 1 katrilyon lira yük getireceği de belirtildi. İşte 17 maddelik niyet mektubu; 1-Mayıs sonu itibariyle belirlenen kantitatif performans kriterleri, limitlerin üstünde fazlasıyla gerçekleştirilmiş ve bankacılık ve diğer yapısal alanlarda daha ileri adımlar atılmıştır. 2- Uygun olan en kısa süre içinde uygulamaya koymaya niyetli olduğumuz resmi enflasyon hedeflemesi sistemine henüz geçilmemekle birlikte, TÜFE enflasyonunun yılın ikinci yarısında yüzde 18 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yılın son çeyreğinde ise aylık enflasyonun yüzde 2 (mevsimsel olarak düzeltilmiş) düzeyine çekilmesi hedeflenmektedir. 3- Güçlü dış finansman desteği ve açık bir iletişim politikasının da yardımıyla, programı tavizsiz şekilde uygulamak konusundaki taahhüdümüze, sıkı sıkıya bağlı kalınacaktır. Gelirler politikası 4- Gelirler politikası programda önemli bir rol oynamaya devam edecektir. Kamu sektörü işçilerinin Mayıs sonundaki ücret müzakereleri önemli bir oranda yeniden ayarlanmış olmakla beraber, elde edilen sonuç beklentilerimizle aynı doğrultuda gerçekleşmemiştir. 5- 2001 yılında, kamu sektörü işçi sözleşmeleri ve hububat destekleme fiyatına ilişkin karar haricinde, tüm bu tedbirler planlandığı gibi uygulanmıştır. 1 katrilyonluk sapma 6- Programın ilk belirlenen şeklinden bazı sapmalar olmuştur. Kamu sektörü işçi sözleşmeleri, bu yıl için, konsolide bütçede ücretlere ayrılan bölüme 250 trilyon TL’lik, KİT’lerin ücret maliyetlerine de 410 trilyon TL’lik bir ek yük getirecektir. TÜFE artışları sebebiyle de, memur maaşları, buğday destekleme fiyatında enflasyonun üzerinde yapılan artışlardan kaynaklanan tüm bu sapmalar, kamu harcamalarında yaklaşık 1 katrilyon TL (GSMH’nın yüzde 0.6’sı) kadar artışa yol açmıştır. ATV, TEFE oranında artacak 7- 2001 yılı için GSMH’nin yüzde 5.5’i olarak belirlediğimiz kamu sektörü faiz dışı fazlası hedefimizin gerçekleştirilmesi için, telafi edici tedbirleri almış bulunuyoruz. Akaryakıt Tüketim Vergisi (ATV), yılın kalan kısmında aylık bazda, en az TEFE artışı oranında artırılacaktır. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarının ise planlanandan daha fazla artırılmasına karar verilmiştir. 8- 14 Haziran 2001 tarihinde, 2001 yılı için program hedefleriyle uyumlu bir Ek Bütçe TBMM’ce kabul edilerek 8. Gözden Geçirme’nin tamamlanmasına ilişkin bir şart yerine getirilmiştir. 9- Kamunun borçlanmasını kolaylaştırmak için, destekleyici tedbirler yürürlüğe konmaktadır. Hazine’nin Haziran ayı iç borçlanma programı, güçlü bir bütçe faiz dışı fazlasına ve dış kaynakların kullanılmasına dayanmaktadır. Böylece, Haziran ayı iç borç döndürme (roll-over) oranı hızla düşerek, yüzde 47 olacaktır. 10- Merkez Bankası, doğrudan enflasyon hedeflemesi sistemine geçiş sürecinde uygulanan dalgalı döviz kuru rejimi altında fiyat istikrarını sağlamak amacıyla parasal büyüklüklerin kontrol altında tutulmasına odaklanmaya devam edecektir. 11- Merkez Bankası, şartlar elverdiğinde doğrudan enflasyon hedeflemesine geçmek yönündeki hazırlık çalışmalarında ilerlemeler kaydetmektedir. 12- Bankacılık reformunu planlandığı şekilde ilerletmek için, her türlü gayret gösterilecektir. Fon’daki bankalar 13- TMSF bünyesindeki bankaların çözüme kavuşturulması hususunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir, bu bankalar özkaynak yapılarının düzeltilmesi amacıyla yeniden sermayelendirilmiştir. Halihazırda üç bankanın satış süreci tamamlanmak üzeredir; Demirbank, Bank Ekspres ve ilk geçiş bankası olan Sümerbank. İktisat Bankası’nın satış süreci, Bankalar Yeminli Murakıpları’nın bankanın finansal durumuna ilişkin değerlendirmeleri tamamlanır tamamlanmaz başlayacaktır. Özel bankalar 14- Özel bankaların sermaye yapıları güçlendirilmektedir. BDDK toplam sayısı 27 olan tüm yerli özel mevduat bankalarının finansal durumlarını incelemiş olup, finansal durumunun zayıf ya da sermaye yapısının yetersiz olduğu belirlenen tüm bankalarla, bu olumsuzlukları belirlenen süre içerisindegidermeleri konusunda taahhüt mektupları imzalanacaktır. Taahhüt mektubuna uymayan bankalara, Bankalar Kanunu’nda tanımlanan yaptırımları ivedilikle uygulayacaktır. Telekom’un özelleştirilmesi Kısa zaman içerisinde Türk Telekom’a yeni profesyonel bir Yönetim Kurulu ve üst yönetim atanması beklenmekte olup, böylece sekizinci gözden geçirmenin koşullarından biri yerine getirilmiş olacaktır. Özelleştirme İdaresi, yeni Kanun uyarınca Türk Telekom’un özelleştirilmesi için bir plan hazırlamakta olup, söz konusu özelleştirme planı tamamlanır tamamlanmaz, Ulaştırma Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’na sunulacaktır. TÜPRAŞ ve POAŞ’taki kamu hisselerinin satışı için danışmanlar tutulmuş olup, sözkonusu iki şirketin halka arzının bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. THY’nin iç hat tarifeleri serbest bırakılmış olup, şirketin halka arzının bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Yatırım ortamına iyileştirme Dünya Bankası’nın Yabancı Yatırımlar Danışmanlık Hizmetleri Birimi’nce gerçekleştirilmekte olan yatırımların önündeki idari engellere ilişkin çalışmanın, Haziran sonunda tamamlanması beklenmektedir. İlgili tüm kuruluşlarla, Eylül ayının başında bir konferans gerçekleştirilecek ve oluşturulacak bir hareket planı kısa sürede Bakanlar Kurulu’na sunulacaktır. 15- Kamu idaresinde şeffaflık ve etkinliğin artırılması konusunda, vergi kimlik numaralarının (VKN) kullanımının 2001 yılı Eylül ayından itibaren finansal sektör işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini öngören bir vergi düzenlemesi yerine getirildi. Etkin devlet işleyişi 16- Kamu sektöründe etkin yönetimi geliştirmek ve etkin bir devlet işleyişini teşvik etmek amacıyla, üç ayaklı bir plan doğrultusunda ilerlenmektedir. 17- Geçen sene tamamlanan mali şeffaflık raporunun devamı olarak, IMF’nin Standart ve Kuralların İzlenmesi Raporlarından biri olan, veri modülünün hazırlamasını talep ediyoruz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT