BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özelleştirme mağduruna iş !

Özelleştirme mağduruna iş !

Özelleştirme sebebiyle işsiz kalanlar, yılda 10 ayı geçmeyecek şekilde emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazanıncaya kadar kamuda geçici personel olacak. Maaşlar 448 milyon ile 558 milyon lira arasında olacakANKARA- Özelleştirmeler sonucu işsiz kalanlara 488 milyon lira ile 558 milyon lira arasında değişen brüt maaşlarla devlette yeniden çalışma imkanı sağlanıyor. Hazırlanan “Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmesine İlişkin Kanun Tasarısı” ile devlet özelleştirme mağdurlarını yeniden himayesi altına alıyor. Tasarıyla geçmişte işsiz kalan 7 bin kişinin mağduriyeti de giderilmiş oluyor. En fazla 10 ay çalışma Düzenlemeden özelleştirme uygulamaları sonucunda kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirilmesi, küçültülmesi, devredilmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya tasfiyesi halinde İş Kanunu hükümlerine tabi (kapsam dışı personel hariç) olarak daimi veya geçici işçi statüsünde çalışmakta iken iş akdi feshedilecek olanlar yararlanacak. Yeniden istihdam için bu kişilerin müracaat tarihi itibarıyla herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamaması şartı aranacak. Çalışma süresi yılda 10 ayı geçemeyecek ve yaşlılık ya da emeklilik hakkı kazanıncaya kadar devam edecek. Personel, iş akdinin feshedildiği görev yerinin mahalli sınırları içindeyse, atama emrinin tebliğini izleyen gün işbaşı yapacak. Başka yerde göreve atananlar da 15 gün içinde işbaşı yapacak. Göreve başlayamama hali 2 ayı geçenlerin ataması iptal edilecek. Göreve başlamayanlar, bu haktan bir daha faydalanamayacak. Atamalar öncelikle talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak. Ciddi personel açığı bulunan okullar ve mahkemelere öncelik tanınacak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT