BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > On güzel haslet

On güzel haslet

Hazreti Ebû Bekir buyurdu ki: “Allahü teâlâ on haslet ile kullarını âfâttan koruyup, mukarreblerin, yüksek evliyaların derecesine çıkarır: 1- Kanaat eden kalb ile devamlı sıdk, bağlılık. 2- Devamlı şükür ile, kâmil sabır. 3- Hazır zühd ile devamlı muhtaç hali. 4- Aç karın ile devamlı zikir. 5- Fâsılasız korku ile devamlı hüzün. 6- Mütevâzı beden ile devamlı gayret. 7- Dâim merhamet ile devamlı rıfk, yumuşaklık. 8- Hayâ ile devamlı muhabbet. 9- Devamlı hilm ile faydalı ilim. 10- Sâbit akıl ile dâimî îmân.”Hazreti Ebû Bekir buyurdu ki: “Allahü teâlâ on haslet ile kullarını âfâttan koruyup, mukarreblerin, yüksek evliyaların derecesine çıkarır: 1- Kanaat eden kalb ile devamlı sıdk, bağlılık. 2- Devamlı şükür ile, kâmil sabır. 3- Hazır zühd ile devamlı muhtaç hali. 4- Aç karın ile devamlı zikir. 5- Fâsılasız korku ile devamlı hüzün. 6- Mütevâzı beden ile devamlı gayret. 7- Dâim merhamet ile devamlı rıfk, yumuşaklık. 8- Hayâ ile devamlı muhabbet. 9- Devamlı hilm ile faydalı ilim. 10- Sâbit akıl ile dâimî îmân.” Hazreti Ömer buyurdu ki: “On şey, on şeyden başkası ile düzgün olmaz, ıslâh edilemez: 1- İlim, veradan başkası ile ıslâh olmaz. 2- Amel ilimsiz olmaz. 3- Korkusuz kurtuluş olmaz. 4- Sultân, adâletten başka şey ile ıslâh olmaz. 5- Asâlet [şeref], edeb ile ıslâh olur. 6- Sevinç, emniyet ile olur. 7- Zenginlik, cömertlik ile ıslâh olur. 8- Üstünlük tevâzu ile olur. 9- Fakîrlik, kanaat ile ıslâh olur. 10- Tevfîk olmadan cihâd olmaz.” Hazreti Osman buyurdu ki: “On şey, muhakkak kaybedilmiştir: 1- Sual sorulmayan âlim. 2- Amel edilmeyen ilim. 3- Kabûl edilmeyen doğru fikir. 4- Kullanılmayan silâh. 5- Namaz kılınmayan mescid. 6- Okunmayan Kur’ân-ı kerîm. 7- Fakîrlere verilmeyen mal. 8- Binilmeyen at. 9- Yalnız dünya için olan ilim. 10- Ahiret azığı hâzırlanılmadan geçen uzun ömür.” Resûlullah Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde buyurdular ki: “Misvâk kullanmağa devam ediniz! Zîrâ onda on haslet vardır. Ağzı temizler. Allahü teâlâ ondan râzı olur. Şeytânı gadaba getirir. Hafaza melekleri onu severler. Diş etlerini kuvvetlendirir. Balgamı keser. Ağız kokusunu güzelleşdirir. Safra harâretini söndürür. Göze cilâ verir. Ağız kokusunu keser.” Misvâkı kullanmak sünnettir. Hazreti Ali buyuruyor ki: “Mîrâsın hayırlısı ilimdir. Rızkın en iyisi edebdir. Azığın hayırlısı, takvâdır. Sermâyenin en kazançlısı ibâdettir. En iyi rehber sâlih amellerdir. Arkadaşın iyisi güzel huydur. Hilm, en iyi yardımcıdır. Muhtâc olmamanın en iyisi kanaattir. Yardımın hayırlısı tevfîktir. Terbiye edicilerin en iyisi ölümdür.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT