BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bağ-Kur prim affı

Bağ-Kur prim affı

Geçen haftaki yazımızda “SSK prim affı” ile ilgili Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan tasarı hakkında açıklamalarda bulunmuştuk. Bağ-Kur sigortalıları için yasa tasarısında öngörülen düzenlemelere ise bu hafta açıklık getireceğimizi yazmıştık.Geçen haftaki yazımızda “SSK prim affı” ile ilgili Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan tasarı hakkında açıklamalarda bulunmuştuk. Bağ-Kur sigortalıları için yasa tasarısında öngörülen düzenlemelere ise bu hafta açıklık getireceğimizi yazmıştık. Gerek Bağ-Kur ve gerekse SSK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye başlandı. Söz konusu tasarının birkaç gün içinde tamamlanarak kanunlaşmasını bekliyoruz. Tasarının ilk beş maddelik kısmında hükümet adına Maliye Bakanı görüşmelere katıldı ve görüş belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı SSK ve Bağ-Kur prim borçlarının yeniden yapılandırılması görüşmelerinde yoktu. Tasarının maliye bürokrasisinin kaleminden çıktığını sizlerle daha önce paylaşmıştım. Bu düşüncemizde yanılmadığımızı böylece görmüş olduk. Borçların kapsamı Mecliste görüşülen tasarıda Bağ-Kur prim borçlarından hangilerinin kapsamda olduğu şu şekilde sıralanmıştır: -1479 Sayılı Kanuna göre zorunlu sigorta prim borcu, -İsteğe bağlı sigorta prim borcu, -Tarım Bağ-Kur sigorta prim borcu, -Emeklilerin sosyal güvenlik destek prim borçları yapılandırma kapsamına alınmıştır. Söz konusu borçların SSK prim borçlarında olduğu gibi 31 Mart 2005 tarihine kadar olan kısmı yeniden yapılandırma kapsamında olacaktır. Borcun silinecek kısmı Yukarıda sayıla prim asıllarına öncelikle ödeme süresinin bitiminden itibaren 31 Aralık 1998 tarihine kadar gecikme zammı uygulanarak hesaplama yapılacak. 1 Ocak 19991 tarihinden 31 Aralık 2004 tarihine kadar ise, Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) aylık değişim oranı; 1 Ocak 2005 tarihinden yeniden yapılandırma başvurusunun yapıldığı tarihten önceki ayın sonuna kadar ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık değişim oranı uygulanmak suretiyle borç tutarı yeniden hesaplanacak. Bu şekilde hesaplanan borcun tamamı veya bir kısmının taksitle ödenmek istenilmesi halinde, taksitlendirilen toplam borca; on iki aylık sürede ödenirse yıllık % 5, on iki ayı aşan ancak yirmi dört ayı aşmayan sürede ödenirse yıllık % 6 ve yirmi dört ayı aşan sürede ödenirse yıllık % 7 oranında taksitlendirme farkı hesaplanarak ilave edilir. Başlangıçta taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi halinde, uygulanan taksitlendirme farkının kalan aylara isabet eden kısmı indirilerek bakiye borç miktarı tahsil olunur. Üç taksit ödemeyene iptal Başvurusu kabul edilip borçları yeniden yapılandırılanlar; borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla ve/veya taksitlendirme süresi içinde tahakkuk edecek aynı mahiyetteki cari ay borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri halinde, yeniden yapılandırma hakkını kaybedecekler. Ödedikleri miktarlar ise Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’un ilgili mevzuatı uyarınca borçlarına mahsup edilir. Taksit veya cari aya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin eksik yerine getirilmiş olması halinde, ödeme yükümlülüğü ihlal edilmiş sayılır. Sağlık sigortasından yararlanma Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur kapsamında bulunan ve borçları bu kanuna göre yeniden yapılandırılan sigortalılar veya bunların hak sahipleri; toplam borçlarının % 25’ini peşin veya dört taksidini cari ay primleri ile birlikte ödemeleri durumunda sağlık sigortasından yararlandırılacaklardır. Bilindiği gibi Bağ-Kur sağlık sigortasından yararlanmak için en az 8 aylık sigorta priminin ödenmesi ve Bağ-Kur’a her ne ad altında olursa olsun prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. Hükümet yeni tasarı ile borçlarının dörtte birini peşin ödeyenler veya en az dört aylık taksit ve cari ay prim ödemesini ödeyen sigortalılarında sağlık yardımlarından yararlanmalarına imkan tanımaktadır. > Kurumların birleşmesinde yeni adım Uzun yıllardan beri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın tek çatı altında toplanması yani birleştirilmesi tartışmalarına tanık oluyoruz. Son olarak TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda görüşülmekte olan, SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı’nı tek çatı altında birleştirecek “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kanun Tasarısı” alt komisyonda görüşülerek karara bağlandı. Komisyon başkanı SSK eski Genel Müdürü, halen AK Parti Milletvekili Mehmet Zekai ÖZCAN ile Ak Parti Balıkesir Milletvekili Ali Osman SALİ çok yoğun ve yorucu bir çalışma sonunda tasarıya son şeklini verdiler. Komisyonun diğer üyelerinin çalışma ve katkılarını inkar etmek mümkün değil. Bunlarda özellikle SSK eski Genel Müdürü ve halen CHP Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU özel bir çaba gösterdi. Her biri ayrı bir kuruluş olan ve gerçekten çok önemli işlevi olan bu üç kurumun tek bir çatı altında birleştirilmesi kolay bir iş değil. Tartışmalardan izlediğim kadarıyla her üç kurumun mevcut yöneticilerde bir rekabet içine girmişler. Artık üç başlı değil tek başlı bir kurum meydana geliyor. Mevcut durumlarını kaybetmek istemeyen bürokratlar milletvekillerini farklı yönlerde karar almaya zorlasalar bile daha önce bu kurumlarda çalışmış olan milletvekilleri doğrudan şaşmadılar. Özellikle SSK tarihinde en uzun süre Yönetim Kurulu Üyeliği ünvanına sahip M. Zekai ÖZCAN’ı ve kurumda bir süre müfettişlik yapan Ali Osman SALİ’yi takdir ediyorum. Hiçbir toplantıyı kaçırmadılar. Bütün toplantılara hazırlıklı ve donanımlı geldiler. Bir grup veya kişilerin çıkarına olan teklif ve eleştirilere yerinde ve isabetli cevap verdiler. Son olarak itiriaf etmeliyim ki, ben kendimi iyi bir sosyal güvenlik uzmanı olarak görürdüm. Bu çok kıymetli iki milletvekilimizi izledikten sonra bu düşüncemi gözden geçirmeye karar verdim!
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 1329
  % -0.97
 • 7.8334
  % -0.53
 • 9.3575
  % -0.23
 • 10.466
  % -0.45
 • 449.79
  % -1.91
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT