BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İnsanların en güzeli

İnsanların en güzeli

Kabr-i şerîfi İstanbul-Eyüp’te bulunan Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi, bir sohbetinde; - Allahü teâlâ, sevgili Peygamberini, insanların en güzeli, en iyisi ve en sevimlisi olarak yarattı, buyurdu. Her iyiliği, her güzelliği ve her üstünlüğü Onda toplamıştır. Ve ilave etti:Kabr-i şerîfi İstanbul-Eyüp’te bulunan Sertarikzâde Mehmet Emîn Efendi, bir sohbetinde; - Allahü teâlâ, sevgili Peygamberini, insanların en güzeli, en iyisi ve en sevimlisi olarak yarattı, buyurdu. Her iyiliği, her güzelliği ve her üstünlüğü Onda toplamıştır. Ve ilave etti: - Eshâb-ı kirâmın hepsi Ona âşık olup, kalbleri Onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü görmek, nûr saçan cemâlini seyretmek, onlar için lezzetlerin en tatlısıydı. Şöyle devam etti: - Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını fedâ ettiler. Onu, canlarından ve mallarından daha çok sevdiler. Onu çok sevdikleri için, birbirlerini de çok sevdiler. Amaa... - Aması ne? dediler. - Onun üstünlüğünü anlayamayıp, Onu sevmek saadetine kavuşamayanları sevmediler. Çünkü iyiliklerin başı, dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Sordular: - Yâni bu, hubb-i fillah ve buğd-i fillah mıdır efendim? - Evet. Allahı seviyorum diyenlerin, Eshâb-ı kirâm gibi olmaları lâzımdır. Seven kimse, sevdiğinin sevdiklerini sever, düşmanlarına düşman olur. Bu sevgi ve düşmanlık, bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hâsıl olur. Şöyle bitirdi: - Bunun içindir ki; (Bir kimseye deli denilmedikçe, îmanı tam olmaz!) buyuruldu. Kendisinde bu delilik bulunmayanlara çok yazık. Zira bunlar, sevmekten mahrumdurlar. İslâmiyete uymak Bir gün de sohbetinde; - Kardeşlerim, bu dünyâda İslâmiyete uymak, aynen kıyamet günü “Sırat köprüsü”nden geçmeye benzer, buyurdu. Anlamadılar. - Nasıl yâni efendim? Buyurdu ki: - Yâni İslâmiyete uymakta sıkı ve titiz davranıp kılı kırk yaranlara, Sırat köprüsü o nisbette geniş ve rahat olacaktır. Ve ekledi: - Aksine İslâma uymakta gevşek, rahat ve geniş davrananlar içinse, Sırat köprüsü o nisbette ince, dar ve sıkıntılı olacaktır. >>> E-mail: abdullatif.uyan@tg.com.tr Tel: (0 212) 454 38 10 www.siirlerlemenkibeler.com
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT