BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Cumhurbaşkanı KHK’yı imzalamalıdır

Cumhurbaşkanı KHK’yı imzalamalıdır

Hükümetin hazırladığı KHK’yı Cumhurbaşkanı’nın imzalamaması üzerine, ortaya atılan çeşitli görüşler ve Hükümet ile Köşk arasında beliren gerginlik karşısında ...Hükümetin hazırladığı KHK’yı Cumhurbaşkanı’nın imzalamaması üzerine, ortaya atılan çeşitli görüşler ve Hükümet ile Köşk arasında beliren gerginlik karşısında, “Türkiye” Gazetesi’ndeki yazılarımı yakından izleyen bir dostum “Hoca, bu konudaki fikrini kamuoyuna ve okuyucularına bildirmeyi düşünmüyor musun?” diye sorunca ben de kendisine “Bu konudaki görüşüme ilk “Haftalık yazı”mda yer vereceğimi söyledim. İşte şimdi bu görevimi yerine getiriyorum. Bilindiği üzere, Anayasa 91. maddesi ile, TBMM’ye Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisini vermiş bir “Yetki Kanunu”na dayanılarak hazırlanan KHK, Cumhurbaşkanı’nın imzasına sunulmuştur. “Bakanlar Kurulu” Anayasa’nın 109. maddesine göre Başbakan ve Bakanlardan oluştuğuna göre, KHK konusundaki Cumhurbaşkanı’nın imza yetkisi, tüzüklerle ilgili 115. maddedeki Cumhurbaşkanı’nın imzası gibi Resmi Gazete’de yayınını sağlayan bir formaliteden ibarettir. Kamu Hukukunda hiçbir makam kanunen kendisine açıkça tanınmayan bir yetki iddiasında bulunamayacağına, Anayasamızda ise kanunlardan farklı olarak KHK konusunda Cumhurbaşkanı’na, KHK’yı tekrar görüşülmek üzere Bakanlar Kurulu’na geri gönderme yetkisi tanınmadığına ve hatta m. 104-b’de “Kararnameleri imzalamak” görevi açıkça yüklendiğine göre, bir Cumhurbaşkanı imzasına sunulan KHK’ları imzalamak zorundadır. Cumhurbaşkanı kendisine sunulan bir KHK’yı Anayasa’ya şekil ve esas bakımından aykırı bulursa, bunu yine de imzalamak ve fakat bu KHK aleyhine Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak sureti ile, Anayasa’nın kendisine yüklediği ve Cumhurbaşkanı’nın m. 103’e göre yerine getirmeye andiçtiği “Anayasaya ve Hukukun üstünlüğüne bağlı kalma” görevini yerine getirebilir. Ne var ki, bu KHK’nın Anayasaya uygunluğunu araştırmak gibi bir “Yargı Görevi”ne ve Yargıçlığa kalkışamaz ve kalkışmamalıdır. Anayasa’nın 105. maddesine göre, Cumhurbaşkanı’nın tek başına yapabileceği işlemler dışındaki bütün kararların sorumluluğu Başbakan ve Bakanlar’a ait olduğuna göre, Cumhurbaşkanı KHK konusundaki sorumluluğu da Bakanlar Kurulu’na bırakmak zorunda ve durumundadır. Anayasa’nın 104. maddesine göre Devletin başı olan ve Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmekle yükümlü bulunan Parlamenter rejimin bir Cumhurbaşkanı, kendisini seçen Parlamento’nun çoğunluğuna dayanan bir Hükümet ile, Anayasa’nın kendisine açıkça yetki vermeyen bir konuda tartışma ve sürtüşmeden ve her türlü gerginliklere yolaçabilecek davranışlardan kaçınmak durum ve yükümündedir. Türkiye çağını yakalamak ve AB ile uyum sağlamak için birçok konuda, kanundan daha süratli işleyen Kanun Hükmünde Kararname çıkarmak yolunu, Anayasaya uygun olarak, kullanmaya kalkıştığı her defa, karşısında Cumhurbaşkanı’nın direnişini bulursa, bundan rejim ve bütün memleket zarar görür.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT