Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) düzenleme yaparak, "yeşil kartlı vatandaşlar" ve terör gazilerinin sağlık alanındaki pek çok sıkıntısını giderdi. 
  SGK, SUT'ta yaptığı düzenleme ile daha önce "yeşil kartlı" olarak tanımlanan ve genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma koşullarına yönelik değişiklikler yaptı. Daha önce primleri devlet tarafından karşılananların özel hastanelerin acil servislerine kabul edilebilmesi için, kişinin 112 ambulans ile getirilmiş olmaları koşulu aranıyordu. Düzenleme ile bu zorunluluk kaldırıldı ve "yeşil kartlıların" hayatı tehdit eden acil durumlarda özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edebilmelerinin önü açıldı. Böylelikle "yeşil kartlıların" acil durumda kendi olanaklarıyla özel hastanelere müracaatlarının kabul edilememesi nedeniyle yaşanan sıkıntılar giderildi. SUT'ta primleri devlet tarafından ödenen vatandaşlara ilişkin yapılan diğer düzenlemeler şöyle: 
  "-Üniversite hastanelerinde tedavi gören yeşil kartlı vatandaşlar, gerekli görülmesi halinde başka bir üniversite hastanesine sevk edilebilecek. Üniversite hastanelerinde tedavi gören yeşil kartlıların, gerekli olduğu durumlarda başka bir üniversite hastanesine sevk edilebilmeleri mümkün değildi. Bu kişilerin, yeniden Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneden sevk alınması gerekiyordu. Yapılan düzenleme ile hastaya ikinci bir sevk alınması uygulamasına son verildi. 
  -Yeşil kartlı vatandaşlar, TSK'ya bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına (GATA, Haydarpaşa GATA ve TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi) doğrudan müracaat edebilecek. TSK ile SGK arasında, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularını kapsayan götürü bedel üzerinden hizmet alım sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamı için belirlenen bedel ile yeşil kartlıların tedavileri TSK'nın üçüncü basamak hastanelerinde sağlanmış olacak. 
  -Yeşil kartlılar, yanık, vurgun, soba zehirlenmesi gibi durumlarda uygulanan "hiperbarik oksijen tedavisi" için resmi ve özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaat edebilecek. 
  -Primi devlet tarafından karşılananlar, organ nakli ve nakil sonrası kontrolleri için doğrudan üniversite hastanelerine gidebilecek. 
  -Yeşil kartlılar, kadavradan organ nakli içinse özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan başvurabilecek. Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezince uygun organ bulunması nedeniyle özel sağlık hizmeti sunucularına yönlendirilen yeşil kartlı hastaların "kadavradan organ nakli" bedelleri karşılanacak. 
  
  -"Greft ve membran" hastaya aldırılmayacak- 
  
  SUT'taki değişikliklerle tıbbi malzemeler konusunda yapılan düzenlemeler şöyle: 
  "-Birçok tıbbi malzemenin kullanım şartları belirlendi ve hastaların en doğru tıbbi malzemelere ulaşmaları sağlandı. 
  -Hastaların acil hallerde ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelere anında erişmelerinin yolu açıldı. 
  -Acil hallerde tıbbi malzeme kullanılması gereken durumlarda istenen sağlık kurulu raporu, konsey kararı gibi belgeler kaldırılarak hastaların hayati öneme haiz tıbbi malzemelere erişimi kolaylaştırıldı. 
  -Ağız ve diş tedavilerinde eskiden hastaya aldırılan greft, membran gibi tıbbi malzemelerin hastane tarafından temini zorunlu hale getirilerek hasta mağduriyeti giderildi. 
  -Tıbbi malzeme ödemelerinde iller arasındaki farklı uygulamalar sona erdirildi. Böylece vatandaşlar kurumun hangi malzemeye hangi ödemeyi yapacağını bilecek. 
  -Vatandaşlara SGK'ca sağlanan protez ve ortezlerin sayısı artırıldı. 
  -Bazı tıbbi malzemelerin SGK tarafından karşılanması için istenen bazı belgeler kaldırılarak bürokrasi azaltıldı. Örneğin, omurga cerrahisi ve artroplasti alan grubunda yer alan tıbbi malzemelerin geri ödenmesi için istenen ISO 13485, biyomateryal testi, biyouyumluluk testi gibi belgeler kaldırıldı. 
  -Vatandaşların iade kapsamındaki bazı tıbbi malzemelere erişimi ile ilgili bürokratik engeller azaltıldı.İade kapsamında olup bu kapsamda değerlendirilmesinin uygun olmadığı düşünülen 4 malzeme iade kapsamından çıkarıldı." 
  
  -Terör gazileri proteze kolay ulaşacak- 
  
  SUT'ta terör olayları sonucunda gazi olanların sağlık hizmetinden faylanmasına ilişkin düzenlemeler de yapıldı. Terör olayları sonucu gazi olan vatandaşlar ilişkin yapılan düzenlemeler şunlar: 
  "Terör olayları sonucu gazi olanların kişiye özel olarak üretilen akülü tekerlekli sandalye ve biyonik el gibi yüksek teknolojiye sahip protezlere ulaşımı kolaylaştırıldı. 
  -Gazilerin, banyo protezleri gibi yaşam kalitesini artıran tıbbi malzemelere ulaşımı kolaylaştırıldı."