Ülkede nisan ayından yapılacak nüfus sayımı konusunun ele alındığı çalıştaya, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ve MATÜSİTEB Genel Başkanı Hüsrev Emin’in yanı sıra Kuzey Makedonya’daki Türk siyasi parti başkanları, bakan yardımcıları, milletvekilleri, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve diğer davetliler katıldı.

Çalıştay kapsamında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ve YTB Başkanı Abdullah Eren’nin bu yöndeki desteklerini ifade ettikleri video mesajlar da paylaşıldı.

Büyükelçi Sekizkök, burada yaptığı konuşmada, nüfus sayımının önemine işaret ederek “Bu ülkenin kadim ve kurucu halklarından biri olan Kuzey Makedonya Türklerinin sayımlar konusundaki farkındalığını ve heyecanını büyük memnuniyetle gözlemliyorum.” şeklinde konuştu

Ülke dışında bulunan Kuzey Makedonya Türklerinin de nüfus sayımına iştirak edeceklerini dile getiren Sekizkök, “Elbette ki nüfus sayımında uluslararası standartların ve şeffaflığın gözetilmesi büyük önem taşımaktadır. Sayım sürecinde Türk toplumunun her ferdi sosyal sorumluluk taşımaktadır. Ben bu düşüncelerle çalıştayın verimli geçmesini diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

MATÜSİTEB Başkanı Emin de nisan ayındaki nüfus sayımının Kuzey Makedonya Türkleri için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak sayımın Kuzey Makedonya Türklerinin lehine hayırlı sonuçlar vermesini diledi.

Çalıştay'ın sonunda, Kuzey Makedonya Türkleri Milli Sayım Koordinasyon Kurulu kurulmasına karar verildi ve 15 maddelik sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirgede, “Nüfus sayımı, Türk milletinin Kuzey Makedonya’daki varlığının en önemli göstergesi olacaktır. Ohri Çerçeve Anlaşması gereğince milletlerin hakça temsil edilmesinde ve pozitif ayrımcılığın geliştirilmesinde sayımların önemi büyüktür. Nüfus sayımı, Kuzey Makedonya’nın kurucu unsur olan Türk milletinin tapusu sayılmaktadır. Kuzey Makedonya Türk milleti olarak ortak milli bir duruş sergilememiz mecburidir." denildi.

Nüfus sayımının kamu kurumlarında ve yerel idarelerde istihdam ve temsiliyet oranının artmasına zemin hazırlayacağı vurgulanan bildirgede, "Nüfus sayımı neticeleri, Türkçenin, ülkedeki diğer dillerle birlikte tüm Kuzey Makedonya’da resmiyetinin ve kullanımının sağlanmasına ön ayak olacaktır. Başkalarının üzerimizde planladıkları asimilasyon ve inkar politikalarını müsaade edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bildirgede, sayımının hür, adil ve şeffaf bir şekilde, yasalar dahilinde gerçekleştirilmesi beklentisi paylaşılarak "Nüfus sayımı neticeleri kültür ve tarihi mirasımızın korunmasına katkı sağlayacaktır. Milli bayrağımızın yerel çapta daha çok belediyelerde dalgalanmasına vesile olacaktır. Nüfus sayımı, başta Balkan Türk varlığına, Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk dünyasına büyük moral ve katkı sağlayacaktır." değerlendirmesi yapıldı.