İsveç’te çalışmalarını sürdüren bilim insanları, Environmental Science & Technology dergisinde yeni bir çalışma yayımladı. Araştırmacılar, kimyasal kirliliğin kötüleştiğini ve insanlığı destekleyen küresel ekosistemleri alt üst edebileceğini buldu. 

Bunun başlıca nedeni ise, pestisitler (tarım ilaçları) gibi endüstriyel kimyasalların yanı sıra plastik kirliliği. Araştırmacılar, kirliliğin “gezegen sınırını” aştığını söylüyor. Bilim insanları, insanların güvenli bir şekilde hayatta kalabilecekleri çevresel sınırları tanımlamak için bu terimi kullanıyor. 

PLASTİK ÜREMİ HIZLA ARTIYOR

Bu durum, Dünya'nın biyolojik sistemlerine ve insanlara büyük, onarılamaz zararlar verebilir. Araştırma asistanı ve çalışmanın ortak yazarı Patricia Villarrubia-Gomez, The Guardian’a, “Toplumların yeni kimyasallar üretme ve çevreye salma hızı, insanlık için güvenli bir alanda kalmakla tutarlı değil.” dedi. 

Araştırmacılar, kimyasal üretim hızının yanı sıra kimyasalları oluşturmak için kullanılan ve yakıt olarak kullanılan fosil yakıtların çıkarılma hızının arkasındaki verileri analiz etti. Gothenburg Üniversitesinde ekotoksikoloji doçenti Dr. Bethanie Carney Almroth, “Örneğin, toplam plastik kütlesi artık tüm yaşayan memelilerin toplam kütlesini aşıyor." diye ekledi. 

Bilim insanları bu konuda, karbon emisyonları hakkındaki yasalara benzer şekilde plastik ve kimyasal üretim için de yasaların çıkması gerektiğini söylüyor. 

Bilim insanları, COVID-19'da tat ve koku kaybına yol açan genleri buldu Bilim insanları, COVID-19'da tat ve koku kaybına yol açan genleri buldu Genom ve biyoteknoloji şirketi 23andMe'deki araştırmacılar, belirli bir genetik lokusa sahip kişilerin COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle koku ve/veya tat alma yeteneğini kaybetme olasılığının yüzde 11 daha fazla olduğunu buldu.

Bilim insanları, rugby topu şeklinde ötegezegen keşfetti Bilim insanları, rugby topu şeklinde ötegezegen keşfetti Bilim insanları, uzak bir ötegezegenin şeklinin küre yerine rugby topu gibi olduğunu buldu. Yüksek sıcaklıklara sahip WASP-103b isimli ötegezegen, Dünya'dan 1000 ışık yılı uzaklıkta.