ÖRNEK YATIRIM

Sermayesinin %23,23 ’lük kısmına karşılık gelen paylarının halka arzı gerçekleşecek olan Çan2 Termik A.Ş, yerli kaynakların ülke ekonomisine kazandırılmasına verilen önemin sonucu olarak hayata geçirildi. Termik santral yatırımı 01.08.2018 tarihinde tamamlandı.

340 MW kurulu güce sahip olan Çan2 Termik Santrali, 533 binden fazla hanenin elektriğini üretiyor. Santral bu özelliklerinin yanında, sahip olduğu ileri teknoloji baca arıtma sistemleri ve Çevre İzin ve Lisans Belgesi ile çevresel yükümlülüklerini uluslararası düzeyde yerine getiriyor. 

ALIM GARANTİSİ VE YERLİ KAYNAK DESTEĞİ

3,90 TL hisse fiyatı ile halka arzı gerçekleşecek olan ÇAN2 Termik Santrali yatırımcılarına önemli avantajlar sunuyor. Santral, Devletin sağladığı yerli kömür üretim desteğinden ve alım garantisinden yararlanıyor. Ayrıca yatırımlarını büyük oranda tamamlayan ve planlanmış yeni yatırım ihtiyacı bulunmayan Çan2 Termik Santrali, tüm bu özellikleri ile yeni yatırımcılarıyla buluşmayı bekliyor.