Sınav ücretlerinden şikâyetçi olan yüzlerce vatandaş ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavların başvuru ücretlerinin çok pahalı olduğunu, özellikle işsiz gençlerin ve öğrencilerin bu ücretleri karşılamakta güçlük çektiklerini ifade ederek sınav başvuru ücretlerinin makul bir seviyeye çekilmesini talep ettiler.

Gençler sınav ücretlerini şikâyet etti KDK tavsiye verdi
KDK başvurular üzerine yaptığı araştırma ve inceleme sonucunda verdiği tavsiye kararında sınavların eğitim hakkının bir uzantısı olduğuna vurgu yaptı. Kararda sınav hizmetlerinin sunumunun bir kamu hizmeti olduğu, sınav ücretlerinin yüksek oranda belirlenmesinin ekonomik olarak dezavantajlı olan kesimlerin bu hizmetten faydalanmasını güçleştireceği kaydedildi. KDK, eğitim-öğretim hizmetlerine ulaşmada öğrenciler arasında fırsat eşitliğinin sağlanmasının bir anayasal hak olduğunun altını çizdi.
Verilen tavsiye kararında özellikle maddi yetersizlik içindeki vatandaşların başvuru ücretlerinde indirimlere gidilmesinde kamu yararının bulunduğu söylendi. KDK, ÖSYM’nin başvuru ücretleri sayesinde iş ve işlemlerini kaliteli yaptığını söylediği savunması üzerine de henüz işsiz olan gençler ve öğrencilerin ücretlerinde indirim yapılmasının hakkaniyetli olacağı kaydedildi.
Ombudsman ÖSYM’ye ilettiği tavsiye kararında sınav başvuru ücretlerinin makul bir düzeye çekilmesini, sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak da işsiz gençlere ve öğrencilere başvuru ücretlerinde indirim tanıyacak bir düzenleme yapılmasını talep etti.