Damla Peker ANKARA

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarının ana dili olarak Türkçeyi daha iyi öğrenmeleri için çalışmalarına devam ediyor.  Bakan Ziya Selçuk “Göç alan ülkelerdeki okullarda eğitim vermek üzere öğretmenler ve okutmanlar görevlendirdik. 2019 Ekim ayı itibarıyla yurt dışında 841 Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni ile yurt dışındaki üniversitelerde toplam 90 okutman görev yaptı. Dersler, Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika ve İsviçre’de veriliyor. Diğer taraftan ABD ve İtalya’da bulunan öğretmenlerimiz Büyükelçilik koordinesinde gelen talep çerçevesinde Türkçe dersleri sunuyor. 2010-2016 arasında 831 bin 145 adet Türkçe ve Türk Kültürü ders materyali gönderildi. Yurt dışındaki temsilciliklerimize başvuran öğrenci ve mezunlara staj imkanı da sağlanıyor. Bakanlığımızca görevlendirilen öğretmenlerce 2018’de 61 bin 64, 2019’da 52 bin 509 öğrenciye, mahallî makamlarca görevlendirilen personel tarafından ise 2018’de 75 bin 110, 2019’da 77 bin 485 öğrenciye TTK ve anadil dersleri verildi” dedi.