MAHMUT ÖZAY

Özer, söz konusu 21 ilin millî eğitim müdürü ve 40 AR-GE merkezi yöneticisinin katılımıyla merkezlerdeki mevcut durum ve atılacak adımları değerlendirdikleri bir toplantı yaptıklarını söyledi. Bu merkezlerde patent, faydalı model, tasarım ve marka üretim ve tesciline odaklanıldığını ifade eden Özer, şunları söyledi: Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüz bünyesinde sürecin koordinasyonunu yapan Fikrî Mülkiyet Ofisini kurduk. Bu birim mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarımızda fikrî mülkiyet çalışmalarını koordine ediyor. Yaptığımız toplantıda AR-GE merkezlerimizin mevcut durumunu ve 2021 yılı hedeflerini hep birlikte değerlendirdik. AR-GE merkezlerimize başlangıç olarak 10 milyon TL destek sağladık.
Bildiğiniz gibi 2019-2020 eğitim-öğretim yılında mesleki eğitimde ana temayı fikrî mülkiyet olarak belirlemiş ve bu kapsamda 100 tescil hedefi koymuştuk. Özellikle Covid-19 salgını kapsamında mesleki eğitimde tasarım ve üretim kapasitesinin artması bu hedefe kısa sürede ulaşmamızı sağladı. 2019 yılında 12 patent ve 8 faydalı model, 2020 yılında ise 103 tasarım ve 19 marka tescili aldık. Dolayısıyla toplam 142 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alarak hedefimizi yaklaşık yüzde 40 aşmış olduk.