Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Ölçme Değerlendirme Merkezleri Platformunun tanıtım programına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, “Bu platform, illerde tek tek yapılan çalışmanın bütünleştirilmesi, daha sistematik hâle getirilip daha işlevsel kılınmasının bir parçası. Ortak bir soru havuzu oluşturuyoruz. Öğretmenlerimizin de bu sürece katılımlarını sağlamış oluyoruz. Dışarıdan bağımsız, bağlantısız birtakım ölçme ve değerlendirme çalışmaları yerine Türkiye’deki bütün öğretmenlerin beraber yaptığı bir ölçme ve değerlendirmeden bahsediyoruz. Platform, öğretmenlerimize kendi sınıf seviyelerini, kendi derslerini, kendi kazanımlarını dikkate alarak soru hazırlama, soruları paylaşma ve başka illerdeki çalışmaları inceleme konusunda müthiş bir kolaylık sağlıyor. Yani Ardahan’daki bir öğretmenimizin sorusunu Edirne’deki bir öğretmenimiz kullanabilecek. Bu şekilde bütün illerimizde ortak bir dil gelişmiş olacak. Yazılım sayesinde dizgi ve tasarım programı bilmeye gerek olmadan şablonlarla rahat bir şekilde soru hazırlanabilecek. Ayrıca ortaya çıkacak veriler, araştırmalarda kullanılacak” ifadelerini kullandı.