MAHMUT ÖZAY

 “Çocuklar neden böyle oldu, Türkiye’de millî, manevi, ahlaki değerler giderek zayıflıyor” diyenlerin ses yükselttiği bir ortamda kendisi de bir eğitimci olan Arzu Erdem ile bu hadiseyi görüştük. “Bu hususta kararlılığımız sürmekte ve çalışmalarımız devam etmekte” diyen Arzu Erdem’in sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

> Neden böyle bir mücadele veriyorsunuz?
Bizi biz yapan millî ve manevi değerlerimize, genel görgü kurallarımıza her zaman sahip çıkmalı, onları yaşatmak için çalışmalıyız. Bunun için de bizi birbirimize bağlayan kendimize özgü özelliklerimizi ve bize ait değerlerimizi gelecek nesillere aşılamalıyız. 1960’lı yıllarda uygulanan bu sistemin uygulanması ve gelecek nesillere eğitim ortamında görgü kuralları öğretilmesi gerekmektedir. Böylece daha saygılı, görgülü, terbiyeli ve başarılı birer toplum olma yönünde daha emin adımlarla ilerlememiz mümkündür. Bu hususta kararlılığımız sürmektedir ve çalışmalarımız devam etmektedir.


Eğitimci ve MHP'li milletvekili Arzu Erdem

> MHP lideri Devlet Bahçeli, bu konuyu nasıl değerlendiriyor?
Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi, adabımuaşeret kurallarına uygun davranılması gerektiği konusunda oldukça hassas ve dikkatli davranmaktadır. Bu hususta yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir.

> Bu ders ne gibi sorunlara çözüm getirir?
Adabımuaşeret kurallarını, ayakta bir şeyler yiyip-içilmez, eller pantolonun cebine sokulmaz, başkasının kusuruyla alay edilmez, emanet eşyalar fazla geciktirilmez, telefon eden, önce kendisini tanıtır, kalabalık yerlerde ciklet çiğnenmez, kusur yüze karşı açık açık söylenilmez, alay ve kötüleme, ima ile bile yapılmaz, yerlere tükürülmez ve çevre kirletilmez, aksırırken el veya mendille ağız kapatılır, toplu yerlerde yüksek sesle konuşulmaz, başkasının yanında ayaklar uzatılarak oturulmaz, başkasının lafı kesilmez, devamlı da konuşulmaz vb. şekilde sıralayabiliriz. Birbirlerine saygılı bireyler, birbirlerine saygılı toplumları meydana getirmekte, olumsuz tavırlar yerini daha uzlaşmacı tavırlara bırakabilmektedir. Böylelikle eğitim, her insanın ihtiyacına, özellikle de toplumun ihtiyacına cevap verebilecek konuma gelebilecektir.

> ¥ ’Çocuklar neden böyle oldu?’ sorusunun cevabı bu derste mi gizli?..
Türk milletinin sayısız tehdit ve zorluklar karşısında asırlarca ayakta kalması, hiçbir zaman boyunduruk altına girmeden varlığını sürdürmesi, her biri diğerinden güçlü 16 büyük devlet kurarak milyonlara hükmetmesi, milletimizin millî şuuruna ve manevi değerlerine hassasiyetle sahip çıkmasının sonucudur. Aziz Türk milletinin bu husustaki kararlılığı, milletimizi tarih sahnesinde yüzyıllardır lider ve öncü konumda tutmuştur. Ancak ne yazık ki hepimiz, çocuklarımız ve gençlerimizde millî şuurun ve manevi değerlerin zamanla tahribata uğramasına şahit olmaktayız. Bizi biz yapan millî ve manevi değerlerimize her zaman sahip çıkmalı, onları yaşatmak için çalışmalıyız. Bunun için de bizi birbirimize bağlayan kendimize özgü özelliklerimizi ve bize ait değerlerimizin müfredat dersi olarak eğitim müfredatına dâhil edilmesi gerekmektedir.

MEB'den 'dijital' adım: Ders kitapları çevrim içi incelenecek MEB'den 'dijital' adım: Ders kitapları çevrim içi incelenecek Taslak ders kitaplarını inceleme ve değerlendirme süreçlerini çevrim içi ortama taşıyan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra değerlendirmelerin daha nitelikli ve hızlı gerçekleştirilmesini sağlamayı planlıyor.