Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvokoviç, yaptığı açıklamada, dünya petrol piyasasındaki mevcut durum sebebiyle önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte petrol üretimini %5 oranında azaltabileceklerini, ancak fiyat artışı sağlamak maksadı ile yapay bir üretim kısıtlamasına ise kesinlikle gitmeyeceklerini kaydetti.
''Önümüzdeki 3-4 yıllık perspektifte mevcut petrol üretiminin %5 oranında azaltılmasını öngören bazı orta vadeli senaryolarımız var. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi halinde, uluslararası partnerlerimize söz konusu üretim kısıtlamasından dolayı kendi arz-talep dengeleri bağlamında yeniden hesaplama yapmaları gerektiği bilgisini vereceğiz. Bu bilginin piyasalara ulaşması durumunda da mevcut fiyatlarda birtakım değişiklikler meydana gelecektir. Ancak bahsi geçen üretim kısıtlaması kötümser birtakım senaryoların hayata geçirilmesi ile uygulanacaktır'' şeklinde konuşan Dvokoviç, petrol fiyatlarının bugünkü durumunun sadece belli bir takım temel faktörlerin etkisi ile açıklanamayacağını da sözlerine ekledi: ''Bakınız söz konusu faktörler petrol fiyatının 80-85 dolar seviyesinde olmasını açıklayabilirdi. Ancak 60 dolarlık bir fiyat bandını bu etkenler ile açıklamak mümkün değildir. Orta vade için 80-100 dolarlık bir fiyat aralığı en optimal seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca hiç kimsenin konuşmadığı bazı spekülatif ve siyasi faktörler de mevzubahis süreçte büyük rol oynamaktadır... Petrol piyasasındaki vadeli işlemlerde ve diğer üretim enstrümanları üzerinde yapılan operasyonları spekülatif faktörler içerisinde gösterebiliriz. Malum olduğu üzere bu piyasada dönen büyük çaplı oyunlar hem aracı tüccarlar hem de piyasanın aktörleri tarafından gayet iyi bilinmektedir. Bugün fiyat indirimi üzerine bir oyun oynanmıştır. Ancak bunun sonsuza kadar devam etmesi mümkün değildir. Siyasi faktörlere gelince… Burada bazı uluslararası partnerlerimizin; mesela ABD'nin en azından kısa vadede fiyat bandının aşağı çekilmesi üzerine oynadığını görmekteyiz. Ancak düşük fiyat bandının hakim olduğu pazarda mevcut kaya gazı projelerinin verimsiz hale gelecek ve yavaşlayacak olması sebebiyle bunun da uzun süre devam edebilmesi mümkün olmamaktadır. Öte yandan hem arz-talep hem de rezervler üzerinde bazı manipülasyonlar da yapılmaktadır''.