Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı 'Hanehalkı Tüketim Harcaması' (Bölgesel) istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam tüketim harcamasının yüzde 24.5'i İstanbul'da oturan hanehalkları tarafından yapılırken, Ege Bölgesi yüzde 14.6'lık oranla ikinci sırada yer aldı, bunu yüzde 12 oranı ile Akdeniz Bölgesi izledi. Harcamaların sadece yüzde 1.9'u Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki hanehalkları tarafından gerçekleştirildi. Harcama gruplarının bölge içindeki dağılımına bakıldığında; hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcaması payının en yüksek olduğu bölge yüzde 26 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi iken, en düşük olan bölge yüzde 16.1 oranıyla İstanbul oldu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 28.9 oranıyla İstanbul olurken, Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nde bu pay yüzde 22.3 olarak gerçekleşti. 

Eğitim harcaması yüzde 3.2
? Ulaştırma harcamalarına yüzde 19.6 oranıyla en yüksek payı ayıran bölge Batı Anadolu Bölgesi iken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 13.9 ile Doğu Karadeniz Bölgesi oldu. Eğitim harcamalarına yüzde 3.2 oranıyla en yüksek payı İstanbul ayırırken, Doğu Karadeniz, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ise yüzde 1.4 ile en düşük payı ayıran bölgeler oldu.