Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2015 'Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; 2015 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2014 yıl sonuna göre yüzde 8,8 oranında azalışla 121,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 11,9 oranında azalarak 84,4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,4 oranında azalarak 36,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2014 yıl sonuna göre yüzde 38,2 oranında azalışla 29,8 milyar dolar, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 15,5 oranında artışla 15,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Banka mevduatı, 2014 yıl sonuna göre yüzde 19,1 oranında artışla 25,2 milyar dolar ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2014 yıl sonuna göre yüzde 6,7 oranında artarak 14,3 milyar dolar oldu. 

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında artışla 27,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. 

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2014 yıl sonuna göre yüzde 14,1 oranında azalarak 15,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 7,9 oranında azalarak 105,5 milyar dolar oldu. 

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 14,9 düzeyinde azalarak 70,5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,7 artışla 47,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2014 yılı sonunda 4,1 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 31,1 azalışla 2015 Eylül sonu itibarıyla 2,9 milyar dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 446 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

2015 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,7'si dolar, yüzde 30,5'i euro, yüzde 14,8'i TL ve yüzde 3,0'ı diğer döviz cinslerinden oluştu. 

2015 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 32,1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 12,9, Merkez Bankası'nın yüzde 0,4, özel sektörün ise yüzde 86,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.