Yücel KAYAOĞLU ANKARA

AK Parti, seçim vaatleri doğrultusunda yerel yönetimler reformu için düğmeye bastı. Yerel yönetimlerin yetkilerinin ve mali kaynaklarının güçlendirilmesinin yanı sıra, yolsuzluk ve usulsüzlüklere en çok konu olan imar değişikliklerine de çeki düzen getiriliyor. AK Parti yönetiminin yaptığı çalışmaya göre yerel yönetimler reformu ‘Mali yapı, idari yapı ve yerel yönetimlerin yetkileri’ olmak üzere 3 başlıkta toplandı.
Taslağın en önemli bölümünü ise imar değişikliklerine yönelik getirilecek yeni kurallar oluşturuyor. İmar değişiklikleri nedeniyle oluşan ranttan kamunun pay almasının yanı sıra, parsel bazında imar değişiklikleri belli istisnalar dışında son bulacak. AK Parti kurmayları bu düzenlemenin gerekçesini, “Hastane, okul gibi ihtiyaçlar dışında parsel bazında imar değişikliği olmayacak. Çünkü bin metrekarelik  inşat alanı bir bakıyorsunuz 10 bin metrekareye çıkmış arada 9 bin metrekarelik bir fark oluşuyor. Burada bir rant söz konusu. Bu ranttan devlet de pay alacak” diye açıkladı. Ayrıca hangi parselde bir imar değişikliği yapılması planlanıyorsa, bu değişiklik vatandaşın göreceği şekilde büyük panolarda ilan edilecek. AK Parti yöneticileri, “Vatandaş yeşil alana bakıyor, diye ev alıyor. Bir süre sonra bu alan otopark oluyor. Vatandaş buradaki imar değişikliğinden haberdar olursa, isterse gidip dava açabilir” görüşünü dile getirdi.
Belediyelerin mali yapılarına ilişkin değişiklikler içinde, vergilerden büyükşehir belediyelerinin aldığı paylarda değişiklik yapılması öngörülüyor. Ayrıca ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri arasında en fazla yaşanan ‘Hizmeti kim götürecek’ tartışmasına son vermek için ilçe belediyelerinin parasal kaynaklarında artış yapılacak. Belediye başkanlarının yetkilerinin artırılmasının da planlandığı taslak ile başkanlara şehir içi trafik düzenlemeleri, elektronik haberleşme gibi konularda yetki verilmesi öngörülüyor.
BELEDİYE PERSONEL REJİMİ
Belediyelerde görev yapan personelin tabi olduğu yasalarda da değişiklik yapılacağı belirtiliyor. AK Parti kurmayları, “Personelle ilgili de sıkıntı var. Taşerona kadro verilmesi gündemde ama belediyelerde çalışan taşeron işçiler nasıl olacak belli değil. Baktığınızda aslında hepsi ‘asıl iş yapan’ ama sorun var. O nedenle tıpkı Kamu Personel Rejimi gibi Belediye Personeli Rejimi yapılmalı. Belediye personeli kamu çalışanından farkı olarak ayrı bir rejime tabi olmalı” görüşünü dile getirdi.