Dünya Bankası ve Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü'nün "Hava Kirliliğinin Maliyeti: Eylem İçin Ekonomik Durumun Güçlendirilmesi" başlıklı raporuna göre Türkiye'de 1990'da hava kirliğinden kaynaklanan ölüm sayısı 33 bin 264 oldu. Rakam 2013'te 28 bin 881'e düştü. Yani 23 yılda ölüm sayısı 4 bin 383 kişi azalmış oldu.