İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği personel alımı duyurusu ile 14 personel alımı yapacağını ilan etti.İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından bugün yayımlanan ilanda, 9 Uzman yardımcısı ve 5 İdari memur olmak üzere toplamda 14 personel alınacağı duyuruldu.İlgili birliğe alımı yapılacak personeller sözlü sınav ile alınacaklar. Son gün ne zaman? Başvuru nasıl yapılır?

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak.18 yaşını bitirmiş olması ve dört yıllık eğitim veren üniversitelerin aşağıda bvelirtilen belirtilen bölümlerinden ya da bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olması gerekiyor.1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olması ve Kamu haklarından mahrum bulunmamak aranan şartlar arasında yer alıyor.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla mahkûm olmamak.Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak.TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak.Uzman Yardımcısı kadrosu için, İngilizce, Almanca veya Fransızca yabancı dilbilgisinden,  2017-2018-2019 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS /e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.) 

2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında Tablo 1'de belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak.Yarışma sınavına katılmak üzere başvuran adaylar arasından, her bir unvan için, duyuruda belirtilen eleme sınavında, ilgili puan türünden aldıkları puana göre sıralamaya tabi tutularak, ilgili unvan için 10 adaydan az olmamak üzere belirtilen kontenjanın dört katı kadar aday sınava çağrılır. Sınava başvuranların sayısının 10'dan az olması halinde sınava başvuranların tamamı sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır. Adaylar TİM ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından açılmış olan ve başvuru veya değerlendirme süreci devam eden sınavlardan sadece birine başvurabilir, birden fazla başvuru durumunda adayın tüm başvuruları iptal edilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar ile TİM ve İhracatçı Birliklerinde deneme süresi içerisinde ilişiği kesilmiş adaylar sınava katılamaz. Kaynak: İTKİB 9 Uzman Yardımcısı ve 5 İdari Memur Alacak! 4 Nisan 2019