İşveren ve işçi temsilcilerinin önümüzdeki dönemde Bakan Albayrak’ın önderliğinde bir araya gelmesi bekleniyor. Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye kıdem tazminatı fonu için sosyal tarafların mutabakatı aranacak.  Mevcut kıdem tazminatı uygulamasında, son iş yerinde en az bir yıl çalışmak koşuluyla emeklilikte, vefat halinde veya işten çıkartılma durumunda tazminat alınıyor. Ancak fiili durumda uygulamadan, sınırlı sayıda çalışan faydalanabiliyor. Uygulama, firmaların çalışanları için kıdem tazminatını hesaben karşılık olarak ayırmakla beraber nakit olarak koymaması, kendi isteğiyle işten ayrılanlara ödeme yapılmaması gibi sıkıntılar nedeniyle arzu edilen düzeyde gerçekleşmiyor. Yapılacak düzenlemeyle kıdem tazminatı belirsiz bir alacak olmaktan çıkarılarak nakden ödenebilir hâle getirilmesi amaçlanıyor.

HAK KAYBI OLMAYACAK
Düzenleme kapsamında fona ne kadar kesinti yapılacağı, sistemin kimleri kapsayacağı, birikmiş kıdem tazminatlarının durumu gibi temel parametreler, işçi sendikaları da dâhil olmak üzere konuyla ilgili tüm paydaşların görüşleri alınarak belirlenecek. Yapılacak çalışmalarda kazanılmış hakların korunması sağlanacak.
Yeni sistemde, özel emeklilik sistemiyle entegre olacak fonlamaya dayalı bir mekanizmaya geçileceğinden çalışanlar kıdem tazminatı fonuyla desteklenecek ve sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir emeklilik sistemine entegrasyon sağlanacak. Böylece hem toplam tasarruflar artırılacak hem de çalışanların emeklilik döneminde ek bir gelire kavuşması temin edilmiş olacak.