Hükûmet geçtiğimiz yıl 138,9 milyar lira olan e-Ticaret hacmi artırmak için harekete geçti. On Birinci Kalkınma Planı’na (2019-2023) göre e-ticaretin önündeki engeller kaldırılarak e-Ticaret hacminin 2023’e kadar 300 milyar liraya çıkarılması hedefleniyor. Bu kapsamda Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) tamamlanarak uygulamaya konulacak. Toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonunu sağlamak üzere mevzuat çalışmaları tamamlanacak. e-Ticaret’te güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanarak ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla e-Ticaret pazar payı artırılacak. Güven Damgası Sistemi’nin kullanımı yaygınlaştırılacak. e-Ticaret yapan işletmelerin ulaşılabilir olması ve e-ticaret verilerinin sağlıklı bir şekilde takip edilmesine yönelik Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nin yazılım işlemleri tamamlanacak ve sistem uygulamaya alınacak. Türkiye’nin e-Ticaret’te bölgesel bir merkez olması amacıyla İstanbul Havalimanı’na yakın bir konumda depolama, gümrükleme, gönderim ve iade süreçlerinin bir arada yürütülebileceği ve tüm ilgili kurumların koordinasyon içinde hizmeti vereceği bölgesel bir üs kurulacak.

e-Ticaret kanalıyla ihracatın artırılması amacıyla yerli firmaların elektronik pazar yerlerinde bulunmaları desteklenecek. İlgili kurumların koordinasyonuyla sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve uygulama iyileştirilecek. Plan dönemi sonunda, lisanslı depo sayısının 140’a, perakende pazarında e-ticaretin oranının yüzde 10’a, Güven Damgası alan işletmelerin sayısının 5 bine, e-Ticaret işlem hacminin 300 milyar liraya, internet üzerinden alışveriş yapanların oranının yüzde 43’e çıkarılması hedefleniyor.