Osman Çobanoğlu ANKARA - Rus gazını Türkiye’ye ulaştıracak ve buradan da Avrupa’ya taşıyacak TürkAkım doğalgaz boru hattında önemli bir aşamaya gelindi. Trakya kıyısındaki Kıyıköy’de yer alan alım terminalinin yüzde 95’i tamamlandı. İnşaat çalışmaların takvime uygun şekilde ilerlediği ve doğalgaz akışının 2019 sonunda başlamasının tahmin edildiği belirtildi. Alım terminali işletime girdiğinde, doğalgazın Türkiye iletim şebekesine girmeden önce akışını, sıcaklığını, basıncını ve bileşimini ölçecek. TürkAkım, senede 31,5 milyar metreküp doğalgaz aktarım kapasitesine sahip olacak. Bu rakam, 15 milyon hanenin yıllık enerji talebine karşılık geliyor.

 

328 ÖĞRENCİ DAHA GİDECEK 
Enerjide iş garantili yurt dışı eğitim


231’i nükleer enerji alanında eğitim görecek öğrenciler; ABD, Kanada, Avustralya, Avusturya, Finlandiya, İsveç, Belçika, İngiltere, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, İspanya, Hollanda, Güney Kore, Japonya, Çin ve Rusya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerde, ilk 500’e girmiş üniversitelerde yüksek lisans ve doktora eğitimi görecek. Enerji Bakanlığı adına 23, Nükleer Düzenleme Kurumu adına 72, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu adına 65, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü adına 64, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü adına 15, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü adına beş ve Elektrik Üretim AŞ adına 84 öğrenci, burs kapsamında eğitim görecek. Bursiyerler, yurt dışında resmî burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim göreceği sürenin iki katı kadar, mecburi hizmetle yükümlü olacak. Adaylar, bu yükümlülüklerini ilgili kadrolarda yerine getirecek. Başvurular 7-26 Ağustos arasında alınacak.

Hasanoba RES’te üretim başladı

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale’deki Hasanoba Rüzgâr Enerji Santralinin (RES) 23,8 megavatlık ilk fazını devreye aldı. Elektrik üretiminin başlamasıyla birlikte şirketin Çanakkale’de işletme hâlindeki rüzgâr enerjisi portföyü 167 megavata ulaştı. Yıllık 178,5 gigavatsaat elektrik üretecek Hasanoba RES, 100 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salınımını engelleyecek. Tamamı 75 milyon dolara mal olacak santral, 235 bin kişinin yıllık enerji ihtiyacı karşılayacak.