Osman Çobanoğlu ANKARA -  “KOBİ’ler İçin Dijital Dönüşüm” rehberi hazırladıklarını söyleyen Rahmi Aktepe “Teknolojiye yatırım yapmak, çalışanları işsiz bırakmaz. Firmanızı globalleşen dünyada rekabet edecek güçlü bir yapı hâline getirir. Asıl bugün teknolojiye direnmek, yarın işsiz kalmak demektir. KOBİ’lerde acilen dijital dönüşüm kültürünü oluşturmalıyız” şeklinde konuştu. İnsanın yerini robotların alacağı” algısının yanlış olduğunu belirten Aktepe, şunları söyledi: Bu tedirginlik, çalışanlarda dirence sebep oluyor. Dönüşümün ne olduğu, şirketlere ve çalışanlara getirilerinin neler olacağı anlatılmalıdır. Şirketlerin de dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip ürettikleri ürünle ilgili değişimleri yakalamaları gerekiyor. Dijital dönüşüm, standart bir Bilgi Teknolojileri Projesi değildir, bir kültür değişikliğidir. Şirketi bütüncül olarak ele almak gerekir. Şirketler, dönüşüm ekibi oluşturmalı. Bu ekip, ihtiyaç analizleri yapacak, çözüm sağlayıcılar ile bağlantı kuracaktır. Ticaretin şekil değiştirmesi, ayak uydurmamızı mecburi hâle getirdi. Tozlu raflarda unutulmak istemiyorsak dijital dönüşümü sağlamamız gerekiyor.