TCMB'den yapılan açıklamaya göre, TCMB Başkanı Uysal, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyelerine bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda küresel büyüme görünümünde zayıflama eğiliminin belirginleştiğini kaydeden Uysal, gelişmiş ülkelerde para politikasında beklenen gevşeme sürecine karşın, küresel ticarete ilişkin belirsizliklerin finansal piyasalarda ve gelişmekte olan ülkelere portföy akımlarında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olduğunu aktardı.

Uysal, iktisadi faaliyetteki toparlanmanın ikinci çeyrekte ılımlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, net ihracatın dönemlik büyümenin sürükleyicisi olduğunu bildirdi.

Ekonomideki toparlanmanın üçüncü çeyrekte sürdüğünü ve sektörel yayılımın bir miktar iyileştiğini vurgulayan Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılaştırmanın etkileri enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Enflasyonu düşürmeye odaklı, sıkı bir politika duruşu ve güçlendirilmiş politika koordinasyonu altında, enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağı öngörülmektedir. Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 13,9 olarak gerçekleşeceği; 2020 yıl sonunda yüzde 8,2'ye, 2021 yıl sonunda ise yüzde 5,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin edilmektedir."

Uysal, iç talep koşullarının enflasyon üzerindeki sınırlayıcı etkisine karşın, enflasyon beklentilerinin bulunduğu seviyelerin gelecek dönemde enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaya devam ettiğini aktardı.

"Para politikasındaki temkinli duruşu koruyoruz"

TCMB Başkanı Uysal, "Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığı, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu

Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun korunduğunu kaydeden Uysal, "Parasal sıkılığın düzeyi, ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir." ifadesini kullandı.

Uysal, TCMB'nin fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğinin altını çizdi.