Vodafone, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiyi en aza indirme hedefiyle çekim noktası sahaları ve teknoloji merkezlerine güneş enerjisi sistemleri yatırımları yaparak kullandığı yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmayı planlıyor. Bu doğrultuda Vodafone, Türkiye’de de önemli bir adım atarak, ülke genelindeki 5 büyük bulut teknoloji merkezinden biri olan Adana Bulut Teknoloji Merkezi’nde çatı tipi güneş enerji sistemi yatırımını hayata geçirdi. Toplamda 4 milyon TL’ye ulaşması beklenen yatırım tamamlandığında, merkezin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 20’si güneşten karşılanmış olacak.
Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, sürdürülebilir çevrenin toplum ve gelecek nesiller açısından kritik önem taşıdığına inandıklarını, Vodafone Türkiye’nin toplam sera gazı salınımını yüzde 50 azaltmayı ve enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedeflediklerini söyledi.