Toplantıda sıfır atık uygulamasının yaygınlaştırılması, sokak atık toplayıcılarının statüsünün belirlenmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, tehlikeli ve zehirli atıkların ithalatına karşı önlem alınması, atık ithal eden firmalara ithalat yetkisi verilmesi, çöp ithalatına karşı ihbar hattı kurulması, geri dönüşüm firmalarının lisansların kontrol edilmesi konularında mutabakata varıldı. Ayrıca, sürdürülebilir bir atık toplama ve ayrıştırma sistemi olması için, Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) bütçesinin genel bütçe yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının fonuna aktarılması önerildi.