Bütün dünyada hızlı büyüyen bireysel emeklilik sistemleri, yatırımcıyı tasarrufa yönlendirirken, bu tasarrufların nasıl büyütülebileceğine dair rehberlik de yapıyor. Emeklilik poliçeleri sunan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, Türkiye’de hane halkı tasarruflarının 1,5 trilyon TL’ye ulaştığını, bu tasarrufların yüzde 80’inin mevduatta değerlendirildiğini ifade etti. Sermaye piyasalarının geliştiği ülkelerde hane halkının varlık d ağılımında mevduatın payının yüzde 50’lerin altında oluğunu söyleyen Ertürk, yeni hizmetle, tasarruf sahibinin birikimini en iyi şekilde değerlendirmesine imkân sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Tasarrufların doğru değerlendirilmemesi hâlinde getirinin önemli bir kısmının kazanılmadan boşa gittiğini, bunu önlemek için Fonmatik ROBO hizmetini geliştirdiklerini söyleyen Ertürk “En nihayetinde en temel amacımız müşterilerimizin uzun vadede istikrarlı ve enflasyonun üzerinde getiri elde ederek birikimini artırmaya yardımcı olmak” dedi. BES’te fon büyüklüğünün yıllık ortalama yüzde 139 artarak 100 milyar TL’nin üzerine çıktığını, katılımcı sayısının ise 6,8 milyon civarına ulaştığını ifade eden Yılmaz Ertürk, bu hızlı gelişimin çok önemli olduğunu söyledi.

Fon alıp satan robot
İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan’ın verdiği bilgiye göre, Fonmatik ROBO, önce yatırımcının ya da bireysel emeklilik katılımcısının nasıl bir yatırımcı olduğunu anlamaya çalışacak. Yatırımcının risk seviyesini belirlemeye çalışacak. Çünkü yatırımcılar en çok kendi risk seviyelerine uygun foünu seçmekte zorlanıyor. Yatırımcının risk seviyesi doğru şekilde belirlendikten sonra, finansal model ile yatırımcının kabul edebileceği risk seviyesine uygun fonlar bulunarak model geliştiriliyor. Robot o fonları portföye ekliyor. 3 ayda bir de finansal şartlara göre ürün değişikliği yapabiliyor. Anında rapor alınabilen uygulamadan memnun olmayan, 1 yıldan itibaren çıkabiliyor.