SEFA BİLGİTEKİN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalkınma ajansları aracılığıyla şehirlerde yoksulluk, işsizlik, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sorunları giderecek adımlar atıyor. Bakanlık, Sosyal Destek Programı adı altında şehirlerde sosyal hayatın gelişimini sağlayacak projelere 1 milyon liraya varan maddi destek sunacak. Program kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere, ekonomik açıdan daha alt düzeyde olan diğer illere ve ilçelere öncelik verilecek. Buna ek olarak genç, şehit yakınları, gazileri, kadınları ve engellilerin istihdam eden projelere pozitif ayrıcalık tanınacak.

DEZAVANTAJLI KESİME ÖNCELİK
Bakanlığın desteği sayesinde şehirlerde değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilecek ve dezavantajlı kesimlerin sosyal hayata katılmalarına fırsat tanınacak. Programda sosyal hayata etki edecek özel nitelikli projelerin desteklenmesi planlanırken, bölgelerin hedefleri doğrultusunda belirlenen konular da değerlendirilecek.

YÜZDE 50 KATKI VERİLECEK
Kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların sahibi olduğu projelerde harcanmak üzere yararlanıcı tarafından taahhüt edilen miktara yüzde 10 destek verilecek. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde ise yüzde 50 katkı sunulacak.

İLERLEMEYEN PROJELER İPTAL EDİLECEK
Öte yandan, projelerin onaylanmasının ardından iki ay içirişinde bölgelerin kalkınma ajanslarıyla proje sahibi arasında sözleşme imzalanacak. Bu süre içerisinde sözleşmesi imzalanmayan projeler ise programdan çıkartılacak. Projelerin uygulanması süresi ise en fazla 1,5 yıl olurken, uygulama imkânı kalmayan ve ilerleme kaydedilemeyen projeler programdan kaldırılacak.