Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de  yer alan karara göre, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (banka)  hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait bulunanlar hariç olmak üzere, Vakıflar  Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin beher hisse  değeri 9,4956 lira olarak tespit edildi.

Kararda, değeri belirlenen hisselerin tamamının bu kararın yayımı  tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka  pay defterine kaydedileceği belirtildi.
 
Söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Hazine  ve Maliye Bakanı yetkili olacak.