Sefa Bilgitekin ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal üretimin artması ve mevcut toprakların korunması için çalışmalarını hızlandırdı. Binaların enerji performanslarına göre sınıflandırılması uygulamasının bir başka modelini arazilerde uygulayacak olan Bakanlık; arazilerin kullanım durumları, planları ve su potansiyeli gibi etkenleri göz önünde bulundurarak, toprakları sınıflandıracak. Böylece toprağın niteliği, arazinin yeteneği ve uygun kullanım şekilleri belirlenecek. Toprakların niteliklerinin ve kalitelerinin belirlenmesinin, aynı zamanda Bakanlığın üzerinde çalıştığı sözleşmeli üretim modeline de katkı sağlayacağı belirtiliyor. Toprağının kalitesine göre hangi üründen ne kadar verim alabileceğini önceden kestirecek olan üretici, hasat döneminde mağduriyet yaşamayacak. Yapılacak çalışma kapsamında Türkiye topraklarının tüm özellikleriyle tanınması için veri tabanı oluşturulacak. Bu doğrultuda tarım arazilerinin amacına uygun kullanılması ve tarım dışı kullanım taleplerinin değerlendirilmesi konusunda avantaj sağlanacak.
Diğer yandan, su kaynaklarının korunması noktasında da ciddi adımlar atılacak. Yerüstü ve yeraltı su kaynaklarında tarımsal faaliyetten kaynaklı nitrat kirliliği izlenecek. Sonuçlara göre belirlenecek kirli sahalar ‘nitrata hassas bölge’ olarak belirlenecek.